Archivos de Diario para octubre 2020

13 de octubre de 2020

14. Observation fields in iNaturalist zijn te vergelijken met "Tags" waarbij veel velden hetzelfde doel dienen

Tags, Observation fields en Tutorial plaatjes iPhone en Android (14)
Een "Observation field" kun je vergelijken met een "Tag" die iedereen kan toewijzen en aanmaken maar ook toekennen aan je waarneming.
Nadeel is dan ook dat veel vergelijkbare velden met het zelfde doel aangemaakt zijn.
Dat is niet altijd een voordeel zodat men ze zou moeten ordenen op volgorde van gebruik. De meest gebruikte velden zouden dan boven aan komen te staan.

Om dit euvel te verhelpen zijn Annotations bedacht. Deze kunnen niet door iedereen aangemaakt worden.

https://www.inaturalist.org/pages/getting+started
https://www.inaturalist.org/pages/getting+started#iphone
https://www.inaturalist.org/observations?user_id=ahospers
https://www.inaturalist.org/people
https://www.inaturalist.org/guides
https://www.inaturalist.org/places
inaturalist.org/stats
https://www.inaturalist.org/pages/help
https://www.inaturalist.org/pages/managing-projects
https://www.inaturalist.org/pages/community+guidelines
Release mobile apps iNaturalist
https://github.com/inaturalist/inaturalistios
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/releases
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/tags (seems the right one)

Wanneer de Mieren, Hommels en Bijen goed geAnnoteerd zijn kun je dit soort plaatjes maken:
De opkomst en ondergang van de diverse stadia zoals mannetjes die maar kort leven en koninginnnen die het oudst worden.
Je kunt dan zien in welke maand van het jaar een soort zwermt en wanneer de eerste weksters verschijnen.

https://forum.inaturalist.org/t/show-photos-by-life-stage-in-compare-identotron/13238

I would support the addition of an annotations filter on the Identotron (Compare) page, that filtered by Life Stage, Sex or Phenology stage.
It would be really useful - I end up going to the taxon pages and using the pictures and Life Stage options: (e.g https://www.inaturalist.org/taxa/47213-Sphingidae/browse_photos?term_id=1&term_value_id=6&place_id=113055 1) - it would be nice if that filter could be on the identotron.

(I would also like parts, like: leaves, fruit, flowers, bark, habit, but I dont see how this could be done).
Tags, Observation fields en Tutorial plaatjes iPhone en Android (14)

Fenologie plaatjes zijn ook mogelijk

Fenologiewaarnemingen met Vruchten, Bloemen en Bloemknoppen(uit Florida)

Fenologiewaarnemingen met Vruchten, Bloemen en Bloemknoppen(uit Florida)

Anotado en 13 de octubre de 2020 a las 08:44 PM por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

14.Tags, Observation fields en Tutorial plaatjes iPhone en Android

Observation fields in iNaturalist zijn te vergelijken met "Tags" waarbij veel velden hetzelfde doel dienen (14)
Een "Observation field" kun je vergelijken met een "Tag" die iedereen kan toewijzen en aanmaken maar ook toekennen aan je waarneming.
Nadeel is dan ook dat veel vergelijkbare velden met het zelfde doel aangemaakt zijn.
Dat is niet altijd een voordeel zodat men ze zou moeten ordenen op volgorde van gebruik. De meest gebruikte velden zouden dan boven aan komen te staan.

Om dit euvel te verhelpen zijn Annotations bedacht. Deze kunnen niet door iedereen aangemaakt worden.

https://www.inaturalist.org/pages/getting+started
https://www.inaturalist.org/pages/getting+started#iphone
https://www.inaturalist.org/observations?user_id=ahospers
https://www.inaturalist.org/people
https://www.inaturalist.org/guides
https://www.inaturalist.org/places
inaturalist.org/stats
https://www.inaturalist.org/pages/help
https://www.inaturalist.org/pages/managing-projects
https://www.inaturalist.org/pages/community+guidelines
Wanneer de bijen goed geAnnoteerd zijn kun je dit soort plaatjes maken:
De opkomst en ondergang van de diverse stadia zoals mannetjes die maar kort leven en koninginnnen die het oudst worden.

https://forum.inaturalist.org/t/show-photos-by-life-stage-in-compare-identotron/13238

I would support the addition of an annotations filter on the Identotron (Compare) page, that filtered by Life Stage, Sex or Phenology stage.
It would be really useful - I end up going to the taxon pages and using the pictures and Life Stage options: (e.g https://www.inaturalist.org/taxa/47213-Sphingidae/browse_photos?term_id=1&term_value_id=6&place_id=113055 1) - it would be nice if that filter could be on the identotron.

(I would also like parts, like: leaves, fruit, flowers, bark, habit, but I dont see how this could be done).

Observation fields in iNaturalist zijn te vergelijken met "Tags" waarbij veel velden hetzelfde doel dienen (14)
Tags, Observation fields en Tutorial plaatjes iPhone en Android (14)

Anotado en 13 de octubre de 2020 a las 09:05 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

02 de octubre de 2020

3. De Eelderbaan is onderdeel van de Stedelijke Ecologische Structuur

De '''Eelderbaan''' vormt samen met [[Westpark (Groningen)|Westpark]] en het [[Roege Bos]] een ecologisch kerngebied groen binnen de [Stedelijke Ecologische Structuur].

De naam Eelderbaan wordt niet vaak gebruikt. Het is een 23,9 [[hectare]] groot [[park]]gebied ten westen van [[Groningen (stad)|Groningen]] tussen de wijken [[Vinkhuizen]] aan de oostkant en de vinexwijk [[De Held]] aan de westkant. Het ligt aan de benedenloop van het [[Peizerdiep]] ten oosten van [[Hoogkerk]], dat op een zandrug van de ''[[Hunsinge]],'' de [[Middeleeuwen|middeleeuwse]] naam voor het Peizerdiep, ligt.

Eelderbaan, Park De Oude Held

De Eelderbaan is gelegen in de polder [[De Oude Held]]. Deze naam en ook de noordelijker gelegen polder Jonge Held zijn afkomstig van de namen van twee molens. De molen [[De Jonge Held (molen)|de Jonge Held]] staat nog steeds aan de Friesestraatweg bij [[Slaperstil]]. Vaak treft men in de atlas de naam "Oude Held" aan op de plek waar de Eelderbaan ligt.

De Eelderbaan, in tegenstelling tot het Roege Bos, bevat geen losloopzone voor honden waardoor het gebied ecologisch waardevoller is. Ook is hier geen voedselrijke tarragrond van de Suikerunie naar toe gebracht.

Heliofytenfilter

Vinkhuizen wordt daarbij vanuit het noorden gevoed met
water uit het plangebied Reitdiep. Overtollig water verlaat de wijk vervolgens via het
helofytenfilter (zuiveringsmoeras) naar de wijk de Held. Gemaal en inlaat bij het Hoendiep
worden opgeheven. Daarnaast wordt achter het helofytenfilter een gemaal geplaatst dat
water verpompt naar het uiteinde van de noordelijke vijvertak. Hierdoor ontstaat een
continue circulatie en zuivering van water in de wijk

Heliofytenfilter

Langs de westrand van de wijk zijn een aantal oevers natuurvriendelijk ingericht. Het
heliofytenfilter voegt als moerassysteem en geheel nieuwe natuurdimensie toe aan het
watersysteem. Ook bij de herinrichting van de Eelderbaanzone zullen verschillende
maatregelen de ecologie in het water en de oevers versterken. De toepassing van harde
oevers wordt zoveel mogelijk vermeden. Daar waar beschoeiing wordt toegepast, wordt
gekozen voor duurzame, niet uitlogende materialen.

Volkstuinencomplex De Jonge Held

Het betreffende volkstuinencomplex ten noorden van de Aquamarijnstraat ligt in een
ecologische verbindingszone tussen de Eelderbaan en het Reitdiep. Hoewel intensief
beheerd, dragen tuincomplexen bij aan de variëteit van de biotoop en daarmee aan de
ecologische waarde.

ZuidOever Hoendiep

De zuidoever van het Hoendiep is tussen de Johan van Zwedenlaan en de Energieweg een
ecologische verbindingszone. Belangrijk is hierbij dat de oevers aan weerszijden van het
Hoendiep ter hoogte van deze zone geen ecologische barrière vormen. De oever is daarom
op een aantal plaatsen voorzien van fauna-uittreedplaatsen. De verbindingszone is bedoeld
als verbinding tussen het Stadspark en de Eelderbaan enerzijds en als schakel in de
ecologische structuur langs het Waterstructuurplan Westrand in Hoogkerk-zuid.

Roege Bos

Het Roege Bos vormt een ecologisch kerngebied in relatie met de Eelderbaan. Het
oorspronkelijk tamelijk eenzijdig (machinaal) aangeplant gebied, is sinds het einde van de
twintigste eeuw ecologisch beheerd en omgevormd. Door de aanleg van een regenwaterpoel
is er een uniek natuurgebied gevormd.

Bron, Source, Referentie

De Eelderbaan was de geplande verbindingsweg aan de Westkant van de wijk Vinkhuizen en was gelegen in het verlengde van het Eelderdiepje. Deze verbindingsweg is vervangen door de Ringweg West (Frieschestraatweg) aan de Oostkant van Vinkhuizen. Bij de herinrichting van de Onlanden kreeg het Eelderdiep zijn oude functie terug en werd het omgelegde Eelderdiep afgesloten van de bovenloop. Het Eelderdiep mondt even ten zuiden van Hoogkerk uit in het Peizerdie

Oeverzwaluwwand

Op het eiland ten zuiden van de Siersteenlaan tussen Vinkhuizen en De Held lag een oeverzwaluwwal die niet  echter nooit onderhouden is , omstreeks 2010 was deze verwaarloosd en in 2015 was onduidelijk of de restanten er nog staan. Jaarlijks moeten de holen worden schoongemaakt en de gaten moeten worden gevuld met leemhoudend zand. (Lettelberter Petten doet dit nu anders)

Bron, Source, Referentie

https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=eelderbaan&page=1&coll=ddd
https://www.dekrantvantoen.nl/srch/query.do?v2=true

https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=eelderbaan&page=1&coll=ddd
https://www.dekrantvantoen.nl/srch/query.do?v2=true

EELD Herkenning van Soorten met Model 5 (Voorjaar 2020) in iNaturalist (TensorFlow 2, (24))
EELD Leuke Projecten op iNaturalist zoals Camera vallen, Aliens species en audio waarnemingen(23)
EELD Houd je van “Tinder” ? Deze identificatie app lijkt hier namelijk enorm op (22)
EELD Interpolating, Tips Tricks and Geen GPS in Fotos, Press on Photo geeft een heel ander effect bij fotos toevoegen (21)

EELD EOL haalde 91,000 locale soorten uit 279 languages van WikiData (20)
EELD Gezelschap voor Het Eelderbaan: Nieuw natuurgebied De Suikerzijde (19)
EELD Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)(16)
EELD FAQ Antwoorden op veel gestelde vragen bij iNaturalist.org, Frequently Asked Questions (15)
EELD Populaire groepen op iNaturalist.org zijn Planten en Insecten(08)
EELD ROEG iNaturalist heeft erg veel tools om te indentificeren. De Identotron (13)
EELD ROEG WEST Dierentuin Emmen gaat Apen brengen in het Westpark aldus van de Bospoort(09)
EELD Landschapsarchitecten NoordPeil ontwierp het Eelderpark (07)
EELD Eelderbaan is de weg tussen tussen Eelde en de Friesestraatwe (06)
EELD De Eelderbaan is uitgegroeid als een tamelijk eenzijdig stakenbos(05)
EELD Herinrichting van Eelderbaan(04)

Afkomstig uit http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

WIKIPEDIA
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339

[b]WIKIPEDIA[/b]
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339
http://stadsmonumenten.nl/04_west.html
http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

Anotado en 02 de octubre de 2020 a las 05:57 PM por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

8. Historie: Veengebied met zout water en levend Hoogveen

Tot de aanleg van Vinkhuizen tussen 1967 en 1971, waren de polders De Oude Held en
Kostverloren, het Westerstadshamrik, in gebruik als weideland. In bodemkundig opzicht
kan de ondiepe ondergrond worden ingedeeld bij de zeekleigronden of ook wel de
knippoldervaaggronden. Deze kleien zijn afgezet via opkomend water vanaf de Waddenzee,
via het oerdal het Reitdiep en dat van de Drentse A en het Eelderdiep (afb.2). Die diepe
dalen ontstonden ca 200.000 jaar geleden in de voorlaatste ijstijd en zijn sindsdien opgevuld
met zand, veen en klei. Aan weerszijden van het dal bevinden zich zand- en keileemruggen;
de Hondsrug in het oosten en de Rug van Tynaarlo in het westen. Vinkhuizen zelf ligt
precies op het oerstroomdal.

Deze blokken werden gescheiden door dijken, kleiwegen met aan weerszijden sloten, zoals
de Leegeweg. Deze waterden af op een lange sloot, die was gegraven in de zichtlijn tussen
ongeveer de kerk van Dorkwerd en die van Eelde. Hierlangs lag ten dele een kleiweg,
namelijk die van het Hoendiep naar de boerderij Vinkhuizen, nu de Diamantlaan.
Waarschijnlijk is dit deel van die sloot de vergraven benedenloop van het Eelderdiepje. Ten
westen van de lange afwateringssloot was de verkaveling binnen de blokken oost-west
georienteerd, aan de oostzijde stond de verkaveling haaks op de 'dijken', ongeveer noordzuid. De westelijke verkaveling wordt in de 13e eeuw in tweeën gesneden door het graven
van het Reitdiep. Met de Diamantlaan en de Leegeweg als ruggengraat en het centraal
gelegen Vinhuis leeft de oude verkaveling min of meer voort in de rationele opzet van
Vinhuizen.

Nederzetting 1eeeuw v. Chr., 1200 Lieuwerderwolde

De aanleg van deze verkaveling is waarschijnlijk rond 1200 te dateren en vindt zijn basis in
hogere gronden bij de Drentse A en de Paddepoelsterweg in het oosten en in het westen de
Zijlvesterweg. Voor die tijd moet een groot deel van het gebied bedekt zijn geweest met
veen - de streek heette Lieuwerderwolde - , dat ten gevolge van turfwinning en landbouw
inklonk en kort voor 1200 is weggeslagen. Van die veenbewoning resteren in de ondergrond
slechts de diepere sporen als waterputten en diepe kuilen. Deze laten zich niet goed
traceren. De bewoning van omstreeks 1200 en de eerste eeuwen daarna bevindt zich in
eerste instantie op opgeworpen podia, zoals de lage verhoging ten zuiden van het Hooihuis
aan de Friesestraatweg en waarschijnlijk ook het Hooihuis zelf. Ook het Vinkhuis zal
oorspronkelijk op een (omgracht) podium hebben gelegen. Pas na de middeleeuwen
verrijzen ook in het vlakke land de eerste boerderijen. De veengroei moet in de omgeving
van Vinkhuizen zijn gestart kort voor het begin van de jaartelling. Voor die tijd is er
bewoning, hoewel ook daarvan de sporen zoor overbouwing aan het oog zijn onttrokken.
Ten noorden van het Hoendiep, in de Eelderbaan werd in 2005 bij de aanleg van
Helofytenfilters een kleine nederzetting uit de eerste eeuw v. Chr. aangetroffen en
opgegraven. Deze lag waarschijnlijk nabij een natuurlijk stroompje (de voorloper van het
Eelderdiepje?) en net buiten het veengebied. Een nederzetting onder de rotonde van de
Friesestraatweg uit de eerste eeuwen na Chr. lag buiten het veengebied. Aanwijzingen voor
kleine wierden in Vinkhuizen zelf zijn alleen overgeleverd via de schetskaart van A.
Clingeborg, die in de jaren '60 voor de Stichting Bodemkartering (Stiboka) Vinkhuizen had
gekarteerd (afb 4).

Born, Source, Referentie
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
https://www.dekrantvantoen.nl/
https://www.inaturalist.org/observations?place_id=160964
https://www.inaturalist.org/projects/groningen-deheld-westpark?collection_preview=true

https://www.inaturalist.org/places/groningen-deheld-westpark

Waarnemingen in Waarnemingen.nl WestPark
https://t.co/egd0nbZ5YG?amp=1

Op onderstaande Plattegronden, kaarten kun je Hoogkerk zien liggen op het Gele zandplateu, zandrug iets ten noordwesten van Groningen, Groningen zelf ligt op een uitloper van de Hondsrug.
https://photos.app.goo.gl/zTTXvnFPM6aoJDr89

 1. Historie: Veengebied met zout water en levend Hoogveen

Anotado en 02 de octubre de 2020 a las 07:41 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

De Eelderbaan is uitgegroeid als een tamelijk eenzijdig stakenbos(05)

Eelderbaan
De Eelderbaan vormt tesamen met het Roege Bos een ecologisch kerngebied. Doel van een
kerngebied is dat er zelfstandige populaties kunnen voortbestaan en binnen het gebied vrij
kunnen bewegen. Om ecologische kwaliteiten de stad in te krijgen is het van belang dat er,
tussen kerngebieden, ecologische verbindingszones zijn, dan wel ontwikkeld worden.
De Eelderbaan is uitgegroeid als een tamelijk eenzijdig stakenbos. Door de voorgestelde
aanpassingen en het aanbrengen van meer water van goede kwaliteit wordt de kwaliteit van
het gebied versterkt.

Volkstuinencomplex De Jonge Held
Het betreffende volkstuinencomplex ten noorden van de Aquamarijnstraat ligt in een
ecologische verbindingszone tussen de Eelderbaan en het Reitdiep. Hoewel intensief
beheerd, dragen tuincomplexen bij aan de variëteit van de biotoop en daarmee aan de
ecologische waarde.
Hoendiep
De zuidoever van het Hoendiep is tussen de Johan van Zwedenlaan en de Energieweg een
ecologische verbindingszone. Belangrijk is hierbij dat de oevers aan weerszijden van het
Hoendiep ter hoogte van deze zone geen ecologische barrière vormen. De oever is daarom
op een aantal plaatsen voorzien van fauna-uittreedplaatsen. De verbindingszone is bedoeld
als verbinding tussen het Stadspark en de Eelderbaan enerzijds en als schakel in de
ecologische structuur langs het Waterstructuurplan Westrand in Hoogkerk-zuid.
Roege Bos
Het Roege Bos vormt een ecologisch kerngebied in relatie met de Eelderbaan. Het
oorspronkelijk tamelijk eenzijdig (machinaal) aangeplant gebied, is sinds het einde van de
twintigste eeuw ecologisch beheerd en omgevormd. Door de aanleg van een regenwaterpoel
is er een uniek natuurgebied gevormd.

Vinkhuizen wordt daarbij vanuit het noorden gevoed met
water uit het plangebied Reitdiep. Overtollig water verlaat de wijk vervolgens via het
helofytenfilter (zuiveringsmoeras) naar de wijk de Held. Gemaal en inlaat bij het Hoendiep
worden opgeheven. Daarnaast wordt achter het helofytenfilter een gemaal geplaatst dat
water verpompt naar het uiteinde van de noordelijke vijvertak. Hierdoor ontstaat een
continue circulatie en zuivering van water in de wijk

De Eelderbaan was de geplande verbindingsweg aan de Westkant van de wijk Vinkhuizen en was gelegen in het verlengde van het Eelderdiepje. Deze verbindingsweg is vervangen door de Ringweg West (Frieschestraatweg) aan de Oostkant van Vinkhuizen.

Op het eiland ten zuiden van de Siersteenlaan tussen Vinkhuizen en De Held lag een oeverzwaluwwal die niet  echter nooit onderhouden is , omstreeks 2010 was deze verwaarloosd en in 2015 was onduidelijk of de restanten er nog staan. Jaarlijks moeten de holen worden schoongemaakt en de gaten moeten worden gevuld met leemhoudend zand. (Lettelberter Petten doet dit nu anders)

Born, Source, Referentie
https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=eelderbaan&page=1&coll=ddd
https://www.dekrantvantoen.nl/srch/query.do?v2=true

EELD Herkenning van Soorten met Model 5 (Voorjaar 2020) in iNaturalist (TensorFlow 2, (24))
EELD Leuke Projecten op iNaturalist zoals Camera vallen, Aliens species en audio waarnemingen(23)
EELD Houd je van “Tinder” ? Deze identificatie app lijkt hier namelijk enorm op (22)
EELD Interpolating, Tips Tricks and Geen GPS in Fotos, Press on Photo geeft een heel ander effect bij fotos toevoegen (21)

EELD EOL haalde 91,000 locale soorten uit 279 languages van WikiData (20)
EELD Gezelschap voor Het Eelderbaan: Nieuw natuurgebied De Suikerzijde (19)
EELD Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)(16)
EELD FAQ Antwoorden op veel gestelde vragen bij iNaturalist.org, Frequently Asked Questions (15)
EELD Populaire groepen op iNaturalist.org zijn Planten en Insecten(08)
EELD ROEG iNaturalist heeft erg veel tools om te indentificeren. De Identotron (13)
EELD ROEG WEST Dierentuin Emmen gaat Apen brengen in het Westpark aldus van de Bospoort(09)
EELD Landschapsarchitecten NoordPeil ontwierp het Eelderpark (07)
EELD Eelderbaan is de weg tussen tussen Eelde en de Friesestraatwe (06)
EELD De Eelderbaan is uitgegroeid als een tamelijk eenzijdig stakenbos(05)

Afkomstig uit http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

WIKIPEDIA
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339

[b]WIKIPEDIA[/b]
https://nl.wikipedia.org/w/index.php?title=Westpark_(Groningen)&oldid=57237339
http://stadsmonumenten.nl/04_west.html
http://stadsmonumenten.nl/BultvanBuist.html

https://www.youtube.com/watch?v=K-i9DQ13Lmo

Anotado en 02 de octubre de 2020 a las 06:43 PM por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

4. De Eelderbaan en Roege Bos een ecologisch kerngebied voortgezet in het Kliefdiep

Stedenbouwkundig uitgangspunt van De Held is een terpenreeks aan de rand van de stad.
Deze terpenreeksen zijn in noordzuidrichting gesitueerd, "de schering". Als inslag op de
schering zijn meanderende dwarsverbanden aangegeven, langs het Kliefdiep. Het gebied
Roege Bos/ Siersteenlaan vormt in het plan "de inslag".

Aan de noordkant van de Siersteenlaan ligt het Roege Bos. Tussen de Siersteenlaan en het
Roege Bos liggen woningstraatjes ,aan de voet van de berg (Roege Bos) ,die als
insteekhaventjes op de Siersteenlaan zijn aangesloten. De woningen aan Het Roege Bos zijn
van eenzelfde architectuur, maatvoering, kleur- en materiaalgebruik. De woningen zijn
trapsgewijs gesitueerd zodat er een straatbeeld van losse elementen ontstaat. Hier dient de
samenhang en de openheid dan ook gerespecteerd te worden.

De hoogbouw in Vinkhuizen werd destijds ingezet als stedenbouwkundig element, met het doel een
economische rendabele opzet te realiseren. Het maakte de grote clusters eengezinswoningen
in de wijk mogelijk. (die voo een habbekrats aan pensioenfondsen verkocht zijn)

4.1 Eelderbaan

De Eelderbaan vormt tesamen met het Roege Bos een ecologisch kerngebied. Doel van een
kerngebied is dat er zelfstandige populaties kunnen voortbestaan en binnen het gebied vrij
kunnen bewegen. Om ecologische kwaliteiten de stad in te krijgen is het van belang dat er,
tussen kerngebieden, ecologische verbindingszones zijn, dan wel ontwikkeld worden.
De Eelderbaan is uitgegroeid als een tamelijk eenzijdig stakenbos. Door de voorgestelde
aanpassingen en het aanbrengen van meer water van goede kwaliteit wordt de kwaliteit van
het gebied versterkt.
Groenstrook Verlengde Siersteenlaan De Boog
De groenstrook langs de Verlengde Siersteenlaan ter hoogte van De Boog vormt samen met
het aangrenzende water een ecologische verbindingszone. Deze wordt voortgezet in
westelijke richting langs het Kliefdiep en sluit daar aan op het waardevolle buitengebied
rond Leegkerk.

4.2 Hoendiep

De zuidoever van het Hoendiep is tussen de Johan van Zwedenlaan en de Energieweg een
ecologische verbindingszone. Belangrijk is hierbij dat de oevers aan weerszijden van het
Hoendiep ter hoogte van deze zone geen ecologische barrière vormen. De oever is daarom
op een aantal plaatsen voorzien van fauna-uittreedplaatsen. De verbindingszone is bedoeld
als verbinding tussen het Stadspark en de Eelderbaan enerzijds en als schakel in de
ecologische structuur langs het Waterstructuurplan Westrand in Hoogkerk-zuid.
Roege Bos
Het Roege Bos vormt een ecologisch kerngebied in relatie met de Eelderbaan. Het
oorspronkelijk tamelijk eenzijdig (machinaal) aangeplant gebied, is sinds het einde van de
twintigste eeuw ecologisch beheerd en omgevormd. Door de aanleg van een regenwaterpoel
is er een uniek natuurgebied gevormd.

Bodem en riolering

Vinkhuizen ligt in het kleigebied dat in het noordelijk deel van de stad begint, en zich
uitstrekt over de voormalige overstromingsvlakte van het Reitdiepsysteem. Het betreft een
kleipakket dat slecht doorlatend is en waardoor geen noemenswaardige kwel of inzijging
plaats vindt. Voor de aanleg van de wijk zijn een paar eenduidige principes aangehouden:
integrale ophoging met zand en ontwateren middels een gemengd rioolstelsel. Binnen de
wijk bevonden zich aanvankelijk een tiental riooloverstorten naar het vijverstelsel. Het
rioolstelsel is ter hoogte van de Siersteenlaan verbonden met de wijk Selwerd. In die wijk
bevindt zich het rioolgemaal dat het water verpompt naar het hoofdbemalingsgebied. Omdat
Vinkhuizen iets lager ligt dan Selwerd is deze afvoer voorzien van een keerklep.
In de wijkvernieuwing is een actief afkoppelbeleid ingezet voor alle locaties waar
(vervangende) woningbouw plaats vindt. Door de forse drooglegging van gem. 1,30 m
konden een aantal overstorten worden gesaneerd, en de resterende worden verhoogd. Er
resteren op dit moment twee grote overstorten van het gemengde stelsel.

Vinkhuizen vormt waterhuishoudkundig gezien een geïsoleerd systeem. Alle vijvers zijn
gekoppeld. Aan de zuidzijde loopt een vijver richting het Hoendiep, waar zich een inlaat en
een gemaal bevinden. Het waterstelsel heeft hetzelfde peil als het Hoendiep: -0,93 m NAP.
Ten oosten van Vinkhuizen ligt het Reitdiep, dat een peil heeft van +0,55 m NAP. Ten
noorden en westen van Vinkhuizen ligt het gebied de Held, met een peil van –1,40 m NAP.
Het water in Vinkhuizen valt onder de functie stedelijk water (bron: Waterplan Groningen).
Het Hoendiep is onderdeel van de Electraboezem, en heeft bovendien een functie voor de
scheepvaart. Vinkhuizen en Hoendiep liggen in het beheersgebied van het waterschap
Noorderzijlvest. De kades en dijken langs Hoendiep en Reitdiep hebben een waterkerende
functie en vallen onder de Keur van het waterschap.
De vijvers hebben primair een bergingsfunctie. Door het grote oppervlak en het feit dat alle
vijvers verbonden zijn voldoet het watersysteem prima aan deze functie.
Als gevolg van het stagnante water, de riooloverstorten en de belasting van de vijvers met
boomblad en vuil is een slechte toestand van de waterkwaliteit ontstaan. Om hier
verandering in te brengen is een viersporenbeleid ingezet: baggeren, aanpassen van de
riolering, afkoppelen en zuiveren/ doorspoelen.
In de periode 2002-2004 zijn alle vijvers door het waterschap uitgebaggerd en op diepte
gebracht. Het bestaande rioolstelsel is zoals hierboven vermeld aangepast, en in het kader
van de wijkvernieuwing is op aanzienlijke schaal afgekoppeld. Bij het afkoppelen is zoveel
mogelijk water naar de koppen van de twee vijvertakken geleid die de wijk instek

In de jaren negentig trof je regelmatig dode vissen aan, wat altijd uitgebreid gemeld werd in de locale krant.

Op het niveau van het

watersysteem worden twee maatregelen genomen die een verdere kwaliteitsverbetering
opleveren: aanleg van een circulatiesysteem en koppeling aan het waterstructuurplan
westrand. Laatstgenoemd plan voorziet in een koppeling van alle nieuwe en bestaande
wijken in de westelijke stadsrand met als oogmerk een betere waterkwaliteit en een
doelmatiger waterbeheersing. Vinkhuizen wordt daarbij vanuit het noorden gevoed met
water uit het plangebied Reitdiep. Overtollig water verlaat de wijk vervolgens via het
helofytenfilter (zuiveringsmoeras) naar de wijk de Held. Gemaal en inlaat bij het Hoendiep
worden opgeheven. Daarnaast wordt achter het helofytenfilter een gemaal geplaatst dat
water verpompt naar het uiteinde van de noordelijke vijvertak. Hierdoor ontstaat een
continue circulatie en zuivering van water in de wijk.
Bij de uitvoering van de plannen wordt zoveel mogelijk gewerkt vanuit de principes van het
gemeentelijk waterplan. Met name het schoonhouden van water door aanleg van robuuste
systemen en toepassing van niet uitlogende materialen is van belang.
Oevers en ecologie
Bij de hierboven omschreven operaties is een belangrijke plek ingeruimd voor de ecologie.
Langs de westrand van de wijk zijn een aantal oevers natuurvriendelijk ingericht. Het
helofytenfilter voegt als moerassysteem en geheel nieuwe natuurdimensie toe aan het
watersysteem. Ook bij de herinrichting van de Eelderbaanzone zullen verschillende
maatregelen de ecologie in het water en de oevers versterken. De toepassing van harde
oevers wordt zoveel mogelijk vermeden. Daar waar beschoeiing wordt toegepast, wordt
gekozen voor duurzame, niet uitlogende materialen.

Archeologie

Tot de aanleg van Vinkhuizen tussen 1967 en 1971, waren de polders De Oude Held en
Kostverloren, het Westerstadshamrik, in gebruik als weideland. In bodemkundig opzicht
kan de ondiepe ondergrond worden ingedeeld bij de zeekleigronden of ook wel de
knippoldervaaggronden. Deze kleien zijn afgezet via opkomend water vanaf de Waddenzee,
via het oerdal het Reitdiep en dat van de Drentse A en het Eelderdiep (afb.2). Die diepe
dalen ontstonden ca 200.000 jaar geleden in de voorlaatste ijstijd en zijn sindsdien opgevuld
met zand, veen en klei. Aan weerszijden van het dal bevinden zich zand- en keileemruggen;
de Hondsrug in het oosten en de Rug van Tynaarlo in het westen. Vinkhuizen zelf ligt
precies op het oerstroomdal.

Deze blokken werden gescheiden door dijken, kleiwegen met aan weerszijden sloten, zoals
de Leegeweg. Deze waterden af op een lange sloot, die was gegraven in de zichtlijn tussen
ongeveer de kerk van Dorkwerd en die van Eelde. Hierlangs lag ten dele een kleiweg,
namelijk die van het Hoendiep naar de boerderij Vinkhuizen, nu de Diamantlaan.
Waarschijnlijk is dit deel van die sloot de vergraven benedenloop van het Eelderdiepje. Ten
westen van de lange afwateringssloot was de verkaveling binnen de blokken oost-west
georienteerd, aan de oostzijde stond de verkaveling haaks op de 'dijken', ongeveer noordzuid. De westelijke verkaveling wordt in de 13e eeuw in tweeën gesneden door het graven
van het Reitdiep. Met de Diamantlaan en de Leegeweg als ruggengraat en het centraal
gelegen Vinhuis leeft de oude verkaveling min of meer voort in de rationele opzet van
Vinkhuizen.
De aanleg van deze verkaveling is waarschijnlijk rond 1200 te dateren en vindt zijn basis in
hogere gronden bij de Drentse A en de Paddepoelsterweg in het oosten en in het westen de
Zijlvesterweg. Voor die tijd moet een groot deel van het gebied bedekt zijn geweest met
veen - de streek heette Lieuwerderwolde - , dat ten gevolge van turfwinning en landbouw
inklonk en kort voor 1200 is weggeslagen. Van die veenbewoning resteren in de ondergrond
slechts de diepere sporen als waterputten en diepe kuilen. Deze laten zich niet goed
traceren. De bewoning van omstreeks 1200 en de eerste eeuwen daarna bevindt zich in
eerste instantie op opgeworpen podia, zoals de lage verhoging ten zuiden van het Hooihuis
aan de Friesestraatweg en waarschijnlijk ook het Hooihuis zelf. Ook het Vinkhuis zal
oorspronkelijk op een (omgracht) podium hebben gelegen. Pas na de middeleeuwen
verrijzen ook in het vlakke land de eerste boerderijen. De veengroei moet in de omgeving
van Vinkhuizen zijn gestart kort voor het begin van de jaartelling. Voor die tijd is er
bewoning, hoewel ook daarvan de sporen zoor overbouwing aan het oog zijn onttrokken.
Ten noorden van het Hoendiep, in de Eelderbaan werd in 2005 bij de aanleg van
Helofytenfilters een kleine nederzetting uit de eerste eeuw v. Chr. aangetroffen en
opgegraven. Deze lag waarschijnlijk nabij een natuurlijk stroompje (de voorloper van het
Eelderdiepje?) en net buiten het veengebied. Een nederzetting onder de rotonde van de
Friesestraatweg uit de eerste eeuwen na Chr. lag buiten het veengebied. Aanwijzingen voor
kleine wierden in Vinkhuizen zelf zijn alleen overgeleverd via de schetskaart van A.
Clingeborg, die in de jaren '60 voor de Stichting Bodemkartering (Stiboka) Vinkhuizen had
gekarteerd

Aan de westkant ligt de Eelderbaanzone. Een brede groenzone die destijds bestemd was als
westelijke ringweg. Deze westelijke ringweg kwam uiteindelijk aan de oostkant van
Vinkhuizen. De westelijke ringweg wordt van de wijk gescheiden door een brede
groenstrook met waterpartijen en bebouwing.

Water
De hoofdgroenstructuur bestaat naast een grote hoeveelheid groen, ook uit een grote
hoeveelheid water. Langs de oost- en zuidrand lopen brede sloten evenwijdig met de
groenstructuur. Vanaf de oostrand lopen deze sloten tezamen met de groene vingers de wijk
in, waar de sloten uitdijen tot grote vijvers. Deze vijvers dienen in de eerste plaats als
waterberging voor overtollig regenwater. Doordat ze gelegen zijn in brede groenstroken die
vanuit de oostzijde de wijk indringen hebben de vijvers ook een ruimtelijke functie.
Ook aan de westkant van de wijk ligt veel water. Water dat dient als begrenzing tussen De
Held en Vinkhuizen en water dat onderdeel uitmaakt van de stedenbouwkundige opzet van
De Held. Ook ligt aan de westkant het Kliefdiep. Dit watertje loopt van het Aduarderdiep
naar de Eelderbaan en is een ecologisch waardevolle waterverbinding.

Het overgrote deel
van de Eelderbaan wordt opnieuw bestemd als groen- en watergebied. Het water van de
Eelderbaanzone is een belangrijk element als natte ecologische verbindingszone in noordzuid richting. De waterlijn volgt de bestaande oever aan de westelijke rand bij De Held. De
oostelijke rand van het water aan de kant van Vinkhuizen wordt ingericht als natuurlijke
oever. Ook wordt er tussen Vinkhuizen en De Held een vijver aangebracht met de daarbij
behorende voorzieningen. Wanneer de waterkwaliteit van Vinkhuizen het toelaat, kan een
doorkoppeling gemaakt worden met het water van De Held. Voor de zuivering van het
water in de wijk wordt aan de zuidkant van het gebied een helofytenfilter aangelegd. Vanuit
het helofytenfilter wordt het water naar het noordelijke deel van de wijk gepompt waarna
het door het gebied circuleert.

Op het eiland ten zuiden van de Siersteenlaan tussen Vinkhuizen en De Held lag een oeverzwaluwwal die niet  echter nooit onderhouden is , omstreeks 2010 was deze verwaarloosd en in 2015 was onduidelijk of de restanten er nog staan. Jaarlijks moeten de holen worden schoongemaakt en de gaten moeten worden gevuld met leemhoudend zand. (Lettelberter Petten doet dit nu anders)

Op onderstaande Plattegronden, kaarten kun je Hoogkerk zien liggen op het Gele zandplateu, zandrug iets ten noordwesten van Groningen, Groningen zelf ligt op een uitloper van de Hondsrug.
https://photos.app.goo.gl/zTTXvnFPM6aoJDr89

Bron, Source, Referentie

 1. https://www.delpher.nl/nl/kranten/results?query=Roege Bos
 2. https://www.dekrantvantoen.nl/srch/query.do?v2=true
 3. https://www.avifaunagroningen.nl/index.php/ontdek-vogels/gebieden/42-stad-groningen
 4. Broedvogels van de vloeivelden van de Suikerunie Groningen
 5. https://www.avifaunagroningen.nl/site/downloads/phocadownload/grauwegors/GG2007_1online.pdf
 6. A&W Effecten op de Geoorde fuut

  https://www.labnol.org/embed/google/photos/

 1. Krabbenscheer en Groene glazenmaker verdwenen bij Nathalie Barneykade (De Held)

https://noorderzijlvest.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/9e6c1815-e1c1-4973-bc6e-1da741f5e8f2
waterstructuurplan Westrand Vinkhuizen De Held, Gravenburg GrieteTocht, RoegeBosSloot, Vinkemaar, KliefDiep.

Vinkhuizen wordt vanuit het noorden gevoed met water uit het plangebied Reitdiep. Overtollig water verlaat de wijk vervolgens via het helofytenfilter (zuiveringsmoeras) naar de wijk de Held. Het overige water wordt inde Wijk Rondgepompt.

 1. https://www.yumpu.com/nl/document/read/52055801/groninger-water-en-rioleringsplan-gemeente-groningen
 2. https://noorderzijlvest.bestuurlijkeinformatie.nl/Document/View/9e6c1815-e1c1-4973-bc6e-1da741f5e8f2
 3. https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Raadsvoorstellen/Bijlage-GWRP-2020-2024-1.pdf
 4. https://www.ivn.nl/sites/ivnn/files/groningengroenestad.pd
 5. https://www.ivn.nl/afdeling/groningen-haren/groeningen-2022-1

f Op de SES-kaart
staat deze watergang aangeven als ecologische waterverbinding. Eén oever
is begroeid met allerlei soorten moerasplanten; hier broeden onder andere
meerkoeten.
De watergang is onderdeel van het Waterstructuurplan Noorddijk, dat als
doel heeft de waterkwaliteit te verbeteren in de oostelijke stadszone (Beijum,
Kardinge, Lewenborg, Oosterhoogebrug). Daarvoor wordt regenwater
zoveel mogelijk vastgehouden in het gebied, laat men het water circuleren
met pompen en zijn natuurvriendelijke oevers langs watergangen gemaakt,
waar de oeverbegroeiing het water zuivert. Er wordt zo min mogelijk water
van buiten het gebied ingelaten. De aanzienlijke verbetering van de waterkwaliteit zorgt voor meer diversiteit aan soorten planten en dieren

https://groninganus.wordpress.com/2012/10/14/op-mindere-grond-vinkhuizen/ t. Vinkedijk, zo heet deze dijk ook wel. Aan de noordkant loopt langs die dijk het Vinkemaar naar het westen. Het bedijkte land was waarschijnlijk het Vinkeland waarvan in bronnen sprake is. Van het oudste Vinkhuis, later het Grote Vinkhuis genoemd, horen we voor het eerst in de 17e eeuw
https://www.hisgis.nl/hisgis/gewesten/groningen/groningen
https://hisgis.fa.knaw.nl/?db=nederland&ranf=groningen&layer=620Kadaster+1832+gebouwen+groningen&layer=630Kadaster+1832+percelen+groningen&&height=626&width=797&y1=574000&y0=604000&x0=239000&x1=279000&useGM=1&fn=provincie&fv=groningen

Anotado en 02 de octubre de 2020 a las 07:20 PM por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

11 de octubre de 2020

21. Gewogen schatten van Locatie adhv voorgaande en vorige waarnemingen

Bij iNaturalist is het mogelijk om bij waarnemingen zonder locatie, coordinaten deze door iNaturalist zelf te laten schatten. Dit heet "interpolate_coordinates=true" en is handig om in elk geval de foto vlak bij de goede locatie te zetten. Dit gebeurt op een tijdstip gewogen manier.
Nadat dit geschat is door de website kun je natuurlijk elf nog even de locatie tweaken, maar heel erg vaak zul je in elk geval al met de coordinaten in de buurt zitten.

https://forum.inaturalist.org/t/interpolating-coordinates/5170


This is a weird URL hack that’s existed for some time but we’ve never worked into the UI (mostly b/c it’s so niche and kind of hard to explain, but maybe we should), but if you have an obs that has no coordinates and you have other obs from the same day and all those obs from that day have times, appending ?interpolate_coordinates=true to the edit observation URL (the URL you’re at when you’re editing an obs, e.g. https://www.inaturalist.org/observations/edit?interpolate_coordinates=true) will fill in coordinates based on a time-weighted average of the nearest observations in time.

Bronnen
https://forum.inaturalist.org/t/interpolating-coordinates/5170
Opsporen van waarnemingen zonder locatie
https://www.inaturalist.org/observations?quality_grade=any&place_id=any&not_in_place=91708,97391&user_id=USERNAME&verifiable=any
zoals in
https://www.inaturalist.org/observations?quality_grade=any&place_id=any&not_in_place=91708,97391&user_id=ahospers&verifiable=any
iNaturalist ReleaseNotes, Roadmap
https://forum.inaturalist.org/t/how-to-follow-inaturalist-github/17177
https://github.com/inaturalist/inaturalistios 1
Android
https://github.com/inaturalist/iNaturalistAndroid
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap


Dutch checklist downloaden
https://www.inaturalist.org/check_lists/7862-Netherlands-Check-List?page=1&view=plain

https://iphylo.blogspot.com/2020/08/taxonomic-concepts-continued-inaturalist.html

iNaturalist Seek
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.seekhttps://www.inaturalist.org/posts/21170-adding-photos-to-journal-and-news-posts
https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

https://jumear.github.io/stirfry/iNat_obs_counts_by_iconic_taxa.html

Release mobile apps iNaturalist
https://github.com/inaturalist/inaturalistios
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/releases
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/tags (seems the right one)

Wanneer de Mieren, Hommels en Bijen goed geAnnoteerd zijn kun je dit soort plaatjes maken:
De opkomst en ondergang van de diverse stadia zoals mannetjes die maar kort leven en koninginnnen die het oudst worden.
Je kunt dan zien in welke maand van het jaar een soort zwermt en wanneer de eerste weksters verschijnen.

Anotado en 11 de octubre de 2020 a las 10:24 AM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

13. iNaturalist heeft erg veel tools om te indentificeren. Identotron

Zelf gebruik ik het weinig, maar in INaturalist kun je een grote bijdrage leveren door organismen op naam te brengen. Hiervoor een een speciale tool met heeel veel opties.
Kies voor Identificeren, https://www.inaturalist.org/observations/identify.
Kies een waarneming
Kies voor Suggesties ( tweede tab)
Hier kun je de familie of het gebied invullen.

In the Community ID box, click "compare", then set the Place to "South America", and for Taxon, type in Calycopis, you'll get: these 4 matches in that genus:
C.origo,
C.isobeon,
C.caulonia,
C.cerata.

But then try "Lycaenidae" (the larger family), and you'll get Ministrymon azia, and Strymon melinus added to that list of 6 very similar species. You may need a more local expert.
https://www.inaturalist.org/observations/identotron?observation_id=9344400&taxon=47157#establishment_means=&order=&place=97389&taxon=47923

Source: https://www.inaturalist.org/observations/9344400

Other post about Identotron:
https://www.inaturalist.org/posts/6761-identotron

https://www.inaturalist.org/observations/identotron?observation_id=22597642&taxon=47157#establishment_means=&order=&place=7507&taxon=7043

RoadMap, ReleaseNotes
https://github.com/inaturalist/inaturalistios 1
https://github.com/inaturalist/iNaturalistAndroid
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap
https://www.inaturalist.org/journal/optilete/archives/2019/01
https://www.inaturalist.org/trips
https://www.inaturalist.org/pages/trips

Other post about Identotron:
https://www.inaturalist.org/posts/6761-identotron

https://www.inaturalist.org/observations/identotron?observation_id=22597642&taxon=47157#establishment_means=&order=&place=7507&taxon=7043

iNaturalist ReleaseNotes, Roadmap
https://forum.inaturalist.org/t/how-to-follow-inaturalist-github/17177
https://github.com/inaturalist/inaturalistios 1
Android
https://github.com/inaturalist/iNaturalistAndroid
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap


Dutch checklist downloaden
https://www.inaturalist.org/check_lists/7862-Netherlands-Check-List?page=1&view=plain

https://iphylo.blogspot.com/2020/08/taxonomic-concepts-continued-inaturalist.html

iNaturalist Seek
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.seekhttps://www.inaturalist.org/posts/21170-adding-photos-to-journal-and-news-posts
https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

https://jumear.github.io/stirfry/iNat_obs_counts_by_iconic_taxa.html

Release mobile apps iNaturalist
https://github.com/inaturalist/inaturalistios
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/releases
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/wiki/Roadmap
https://github.com/inaturalist/INaturalistIOS/tags (seems the right one)

Wanneer de Mieren, Hommels en Bijen goed geAnnoteerd zijn kun je dit soort plaatjes maken:
De opkomst en ondergang van de diverse stadia zoals mannetjes die maar kort leven en koninginnnen die het oudst worden.
Je kunt dan zien in welke maand van het jaar een soort zwermt en wanneer de eerste weksters verschijnen.

https://forum.inaturalist.org/t/show-photos-by-life-stage-in-compare-identotron/13238

I would support the addition of an annotations filter on the Identotron (Compare) page, that filtered by Life Stage, Sex or Phenology stage.
It would be really useful - I end up going to the taxon pages and using the pictures and Life Stage options: (e.g https://www.inaturalist.org/taxa/47213-Sphingidae/browse_photos?term_id=1&term_value_id=6&place_id=113055 1) - it would be nice if that filter could be on the identotron.

(I would also like parts, like: leaves, fruit, flowers, bark, habit, but I dont see how this could be done).

Anotado en 11 de octubre de 2020 a las 10:24 AM por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

7. Kenmerken(Annotaties) toevoegen aan Waarnemingen dmv Identity

Als je toch iets nuttigs wilt doen en niet te veel wilt nadenken kun je Kenmerken als "in knop", "bloeiend", geslacht, larve, imago toevoegen aan fotos .

If enough observations of a taxon are annotated, we can start to get some cool data on them, eg for Monarchs 11 (although look at how many still need a life stage annotation!):

On the Identify page, here are the basic settings I’ll use choose for life stage annotations:

The URL for this is: https://www.inaturalist.org/observations/identify?quality_grade=needs_id%2Cresearch&order_by=random&without_term_id=1&captive=false 35

This should show me all Needs ID and RG observations lacking a life stage annotation, sorted randomly.

I’ll choose a taxon compatible with life stage, for example Lepidoptera.

Then, when I click on the first observation, I’ll make sure to go to the Annotations tab. There is a handy list of keyboard commands on the bottom left-hand corner.

It’s pretty easy to rapidly go through the observations and tell which ones are of eggs, larvae, pupae, or adults and add annotations for those.
Things to remember:

If you are unsure, it’s better to not add the annotation, feel free to move on to the next observation.

Don’t go too quickly, sometimes you’ll add the wrong annotation! Be sure to correct any errors you make

Some taxa can be tricky. For example, there are larviform female 5 adult beetles and other insects, which are difficult to distinguish from adults. Again, if you’re unsure, don’t add an annotation.

That’s about it!https://www.inaturalist.org/posts/21170-adding-photos-to-journal-and-news-posts
https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

 1. Kenmerken(Annotaties) toevoegen aan Waarnemingen dmv Identity

Anotado en 11 de octubre de 2020 a las 07:45 PM por ahospers ahospers | 1 comentario | Deja un comentario

21 de octubre de 2020

18. Beeldherkenning bij iNaturalist en Wildcamera's Citizen Science Snapshot

iNaturalist gebruikt beeldherkenning en bracht elk kwartaal een nieuwe versie uit. Tegenwoordig kost het doorrekenen van een model zoveel tijd en gebruiken ze zoveel foto's dat het nu eens per jaar gaat worden denk ik. Wel apart dat men gelijk denkt dat vrijwilligers overbodig zijn.

https://www.zooniverse.org/projects/y-dot-liefting/snapshot-hoge-veluwe?language=nl
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/25/gesnapt-intelligente-cameras-leren-welke-dieren-voorbijlopen-a3978047
https://www.zooniverse.org/projects/y-dot-liefting/snapshot-hoge-veluwe?language=nl
https://diopsis.eu/resultaten/
https://www.nu.nl/nucheckt/5406416/nucheckt-onwaarschijnlijk-kledingkleur-invloed-heeft-wespen.html

Wildonderzoek samen met publiek

Om overlast en schade door wild te voorkomen, beschikt het Nationale Park de Hoge Veluwe over een uniek wildmonitoringssysteem. Een netwerk van cameravallen registreert continu de activiteit van wilde dieren, waarbij Wageningen Universiteit de gegevens gebruikt voor onderzoek. Het netwerk levert miljoenen foto’s op, waarvan slechts een deel verwerkt kan worden. Met dit project wordt het huidige systeem aangepast om citizen science in te zetten voor de verwerking van de foto’s. Om mensen te trainen komt er daarnaast een online leermodule en game. Het project levert niet alleen essentiële informatie op voor het natuurbeheer, maar leidt ook tot educatie en grotere betrokkenheid bij de natuur.

Project: Snapshot Hoge Veluwe - Wildonderzoek met publiek, Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe & Wageningen Universiteit

Ruseler: „ In 2013 besloten we de omrastering van de Hoge Veluwe te verlagen, en we wilden weten wat het effect op de verspreiding van de soorten was. Met Wageningen Universiteit plaatsen we 55 camera’s, inmiddels hebben we het opgeschaald naar een project met 70 camera’s, om jaarrond het gebied te kunnen monitoren: waar bevinden zich welke soorten, wat doen ze, hoe verhouden ze zich tot elkaar?

„Zo bestaan er in het buitenland al projecten als ‘Galaxy Zoo’ en ‘Chimp & See’, om meer te weten te komen over het heelal en mensapen, en van Snapshot bestaat er ook een Serengeti-versie.

In de winter hebben de dieren een dikkere vacht en werkt de infra rood camera ook minder goed omdat de dieren pas veel later gezien worden. In de zomer worden er wel vijf keer zo veel fotos gemaakt door de 77 wild cameras.
De maximumafstand waarover een camera een dier kan waarnemen is ongeveer 25 meter. Jansen: „Natuurlijk kun je op de weides verder kijken dan in het bos, omdat er lagere begroeiing is. Maar ze werken op elk type terrein naar behoren.”

„Zoogdieren zijn geruislozer en moeilijker waar te nemen dan vogels”, vult computerwetenschapper Benjamin Risse van de Universiteit van Münster aan. „Vaak moeten zoölogen het doen met pootafdrukken en de incidentele roadkill. Daarom is machine learning zo interessant.’

Bij zulke machine learning wordt het computeralgoritme ‘getraind’ in het herkennen van beelden. Netwerken die daarin gespecialiseerd zijn worden CNN’s genoemd: convolutional neural networks. Risse en zijn collega’s hebben ook het CNN voor Snapshot Veluwe ontwikkeld. „Eerst hebben we dag- en nachtafbeeldingen van negen soorten laten zien: wild zwijn, das, vos, haas, konijn, schaap, damhert, ree en edelhert. Daarna hebben we eerst handmatig aangegeven waar op de foto de dieren te zien waren, zodat de computer dat kon leren.” Dat het niet altijd goed gaat, bewijzen de false positives: foto’s waarop de camera een dier waarneemt, terwijl er helemaal niets te zien is. „Daarom zijn dubbelchecks door mensen altijd nog belangrijk: mensen zijn vooralsnog nog de beste patroonherkenningsmachines.” Ook is het belangrijk om gokwerk door een CNN te voorkomen. „Je wilt niet dat je een bestand hebt met 22.727 zwijnenfoto’s en 292 dassenfoto’s en dat de computer daarom maar op een zwijn gokt.” Toch zijn er al soorten waarin computers uitermate goed getraind zijn, zegt Risse. „In het herkennen van hondenrassen zijn CNN’s vaak al beter dan mensen.”

Vroege vogels schreef: “Sinds een jaar staan er verspreid over Nederland ‘slimme’ camera’s die de stand van de insecten meet. Het project is gestart naar aanleiding van een Duits onderzoek waaruit bleek dat in 27 jaar tijd de insectenstand, gemeten in biomassa, met 75% is achteruit gegaan. Om de vinger nu aan de pols te houden is dit systeem, Diopsis, geïntroduceerd. De eerste resultaten zijn per camera gepubliceerd op de website. De analyse van de gegevens moet nog plaatsvinden. Naar verwachting komen volgend jaar ook intelligente insectencamera’s op de markt die iedereen in z’n tuin kan plaatsen. Dan kan je behalve meedoen aan het onderzoek ook zelf te weten komen wat er dag en nacht in je tuin aan insecten voorkomt.” samenwerkingsproject tussen EIS, Naturalis, Radboud Universiteit en Cosmonio, dat twee jaar geleden begon.

De camera is waterdicht en heeft geen ventilatie. „In de zomer werd het soms bloedheet: 80 graden Celsius, terwijl de chip er al mee ophoudt bij 85 graden Celsius. Dankzij die zonwering werd het nog maar 70 graden.” Wel wordt elke foto met die van 10 seconden eerder vergeleken. „Als er geen verschil tussen zit, gooit de computer de dubbele weg. Dat scheelt een hoop data, zeker omdat nachtvlinders vaak wel uren kunnen blijven zitten.”

https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/18629-computer-vision-artifical-knowledge-links

https://www.zooniverse.org/projects/y-dot-liefting/snapshot-hoge-veluwe?language=nl
https://www.nrc.nl/nieuws/2019/10/25/gesnapt-intelligente-cameras-leren-welke-dieren-voorbijlopen-a3978047
https://www.zooniverse.org/projects/y-dot-liefting/snapshot-hoge-veluwe?language=nl
https://diopsis.eu/resultaten/
https://www.nu.nl/nucheckt/5406416/nucheckt-onwaarschijnlijk-kledingkleur-invloed-heeft-wespen.html

18C Computer Vision Artifical Knowledge Links

24. Herkenning van Soorten met Model 5 (Voorjaar 2020) in iNaturalist (TensorFlow 2)
Waarneming.nl

 1. December 2017 Photos van Voor 2017
 2. December 2019 Photos van Voor 2018
 3. December 2020 Photos van Voor 2019

  Globaal waren de oude versies:

  1. May 2017 Model 1 2-20 photos per species
  2. Aug 2017 Model 2 40 photos per species
  3. Jan 2018 Model 3 40 photographers per species
  4. Feb 2019 Model 4
  5. Sep 2019 Model 5 <1000 photos per species/li>
  6. Mar 2020 Model 6

  Referentiewaarnemingen er gebruikt worden (5000 of 40)

  1. https://groups.google.com/forum/#!topic/inaturalist/K9nJOC0Cjss
  2. https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-taxa
  3. https://www.inaturalist.org/pages/help#computer-vision
  4. https://www.inaturalist.org/pages/help#cv-select
  5. https://www.inaturalist.org/blog/31806-a-new-vision-model
  6. FWIW, there's also discussion and some additional charts at
   https://forum.inaturalist.org/t/psst-new-vision-model-released/10854/11

  7. https://www.inaturalist.org/pages/identification_quality_experiment
  8. https://www.inaturalist.org/journal/loarie/10016-identification-quality-experiment-update
  9. https://www.inaturalist.org/journal/loarie/9260-identification-quality-experiment-update
  10. about a rare species, but the system might still recommend one based on nearby observation
   https://forum.inaturalist.org/t/identification-quality-on-inaturalist/7507

  11. https://github.com/kueda/inaturalist-identification-quality-experiment/blob/master/identification-quality-experiment.ipynb
  12. "nearby" means near in space and time
   The model became more efficient in sedges and grasse
   the vision model does not itself incorporate non-image data other than taxon IDs
   b/c because
   https://www.inaturalist.org/blog/25510-vision-model-updates ("taxon and region comparisons" 20190614)

  13. https://distill.pub/2020/circuits/zoom-in/ ("connections between neurons")
  14. https://www.inaturalist.org/projects/flora-of-russia/journal/31726
  15. https://www.inaturalist.org/posts/31726-
  16. https://forum.inaturalist.org/t/provide-relevant-geographic-data-confidence-level-accuracy-scores-with-ai-suggestions/9226/2
  17. https://forum.inaturalist.org/t/range-covered-by-the-seen-nearby-feature/2849/5
  18. --
   https://forum.inaturalist.org/t/use-computer-vision-to-annotate-observations/3331

  19. https://forum.inaturalist.org/t/what-image-s-are-used-for-training-computer-vision/3307/6
  20. Interessant artikel over de Artificial Intelligence achter Inaturalist: https://news.mongabay.com/wildtech/2017/08/smartphone-app-combines-computer-vision-and-crowdsourcing-to-explore-earths-biodiversity-one-photo-at-a-time/
  21. = = = Nov2020
   https://forum.inaturalist.org/t/better-use-of-location-in-computer-vision-suggestions/915/32

  22. https://github.com/inaturalist/iNaturalistAPI/blob/main/lib/controllers/v1/computervision_controller.js#L368
  23. Common ancestor for the top 3 raw results

   https://github.com/inaturalist/iNaturalistAPI/blob/main/lib/controllers/v1/computervision_controller.js#L368

  24. https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/28858-funding-infrastructure-costs-images-on-amazon

   m looking for a way of finding observations without coordinates. Many of these have Location Notes, so it is basically lacking Longitude or Latitude that I am looking for.
   I am not interested in those with Latitude = 0 or Longitude = 0 (see https://www.inaturalist.org/projects/null (which is very inappropriately named, as I am looking for NULLS but this project identifies zeros instead - nulls have no data (value unassigned, or empty, or missing), but 0 is a specific datum - zero - like any other value - and not a “null”)).
   At present for this user, filtering on verifiable=false gives me more or less what I want, but conflates these with any Data Quality criteria, not just missing coordinates.
   https://www.inaturalist.org/observations?place_id=any&subview=grid&user_id=ahospers&verifiable=false 1

   I added a very basic search to atlases in response to Jane’s feature request https://www.inaturalist.org/atlases 6. So now if you wanted to see all ‘marked’, ‘active’ atlases of taxa in the LIliaceae you’d do https://www.inaturalist.org/atlases?utf8=✓&filters[taxon_name]=Lilies&filters[taxon_id]=47328&filters[is_active]=True&filters[is_marked]=True

   The out-of-range is vestigal, we don’t display it anywhere anymore (except the old filter menu thats still on https://www.inaturalist.org/observations/loarie 1). It worked directly on the taxon-range, rather than using atlases   Anotado en 21 de octubre de 2020 a las 11:37 AM por ahospers ahospers | 2 comentarios | Deja un comentario