Archivos de Diario para mayo 2021

31 de mayo de 2021

95. Artikelen Vlinderstichting Medewerkers Gerdien Bos

 1. Artikelen Vlinderstichting Medewerkers Gerdien Bos

  Vlinderstichting Albert VliegenHart 2. 2018: een jaar met extremen (pdf)


 3. Afwijkende vlinders (pdf)


 4. Beleidsmonitoring OBN-fauna in het Drentse Aa-gebied (pdf)


 5. De iepenpage in Limburg (pdf)


 6. Grote vuurvlinders onder elkaar (pdf)


 7. Infranatuur; een groengrijze hoofdstructuur (pdf)


 8. Kwaliteit natuur na winnen van zand of grind (pdf)


 9. Kwaliteit van tijdelijke natuur in de haven van Delfzijl (pdf)


 10. Nieuwe natuur voor vlinders en libellen door zand- en grindwinning (pdf)


 11. Opmerkelijk Rouwrandspanner Grote Vossen (pdf)


 12. Opmerkelijk Kaasjeskruiddikopje Grote Vos (pdf)


 13. Opmerkelijk Tijgerblauwtje Zadellibel (pdf)


 14. Opmerkelijk Klaverblauwtje Bruinrode heidelibel (pdf)


 15. Opmerkelijk (pdf)


 16. Opmerkelijk (pdf)


 17. Opmerkelijk (pdf)


 18. Opmerkelijk (pdf)


 19. Opmerkelijk augustus 2018 (pdf)


 20. Opmerkelijk - Gewoon weer vroeg (pdf)


 21. Opmerkelijk - Olympisch record (pdf)


 22. Opmerkelijk - Retourtje Nederland (pdf)


 23. Opmerkelijk - Vlinders in de kou (pdf)


 24. Opmerkelijk - Weinig vlinders (pdf)


 25. Rapport: Groene Tafel Sport & Natuur (pdf)


 26. Sporten en natuur; een winnende combinatie (pdf)


 27. Vlinders beschermen door deals te sluiten (pdf)


 28. Vlinders in Diergaarde Blijdorp (pdf)


 29. Vlinders op Geversduin (pdf)


 30. Vlinders zoeken in het veld: de duinen (pdf)


 31. Welkom in Nederland - nieuwe vlindersoorten (pdf)


 32. Wetenschappelijk (pdf)


 33. Wie niet weg is, is gezien - Helpt u mee de sleedoornpage te vinden? (pdf)

 34. Vlinderstichting Gerdien Bos

  1. Artikel: De sierlijke witsnuitlibel, een verrassende terugkeer (pdf)
  2. Artikel: De terugkeer van de witsnuiten (pdf)
  3. Artikel: Een kwartier langs de rivier (pdf)
  4. Artikel: Gaffellibel duikt drie jaar onder (pdf)
  5. Artikel: Het meetnet libellen bestaat 20 jaar (pdf)
  6. Artikel: Met de boswachter naar de Vlietlanden (pdf)
  7. Artikel: Ode aan de zuidelijke keizerlibel (pdf)
  8. Artikel: Op de bres voor insecten (pdf)
  9. Artikel: Op zoek in de natuur (pdf)
  10. Artikel: Sluipende gevaren voor waterinsecten (pdf)
  11. Artikel: Verliefd op De Haeck, maar geen vlinders in de buik (pdf)
  12. Artikel: Verschillende tinten rood, één pot nat? (pdf)
  13. Artikel: Vluchtelingen voor vlinders (pdf)
  14. Rapport: Bijen, zweefvliegen en dagvlinders in de bermen van de A4 in 2019 (pdf)
  15. Rapport: Bijen, zweefvliegen en dagvlinders langs de Honey Highway in 2018 (pdf)
  16. Rapport: De flora en fauna van Kroondomein Het Loo 2016 (pdf)
  17. Rapport: De flora en fauna van Kroondomein Het Loo 2017 (pdf)
  18. Rapport: De flora en fauna van Kroondomein Het Loo 2018 (pdf)
  19. Rapport: De flora en fauna van Kroondomein het Loo 2019 (pdf)
  20. Rapport: Gevlekte witsnuitlibel in Natura 2000 in Gelderland (pdf)
  21. Rapport: Groene Tafel Sport & Natuur (pdf)
  22. Rapport: Het voorkomen van Habitarichtlijnsoorten in Habitatrichtlijngebieden (pdf)
  23. Rapport: Mogelijkheden voor monitoring rivierrombout (pdf)
  24. Rapport: Naar een robuust Gelders meetnet (pdf)
  25. Rapport: SNL-monitoring in Bronkhorst, Gorssel en Oude IJssel 2018 (pdf)
  26. Rapport: SNL-monitoring in de Bruuk 2019 (pdf)
  27. Rapport: SNL-monitoring in de Lindevallei 2019 (pdf)
  28. Rapport: SNL-monitoring in het Hooghalerveld 2017 (pdf)
  29. Rapport: SNL-monitoring in Polder IJdoorn, nulmonitoring 2020 (pdf)
  30. Rapport: SNL-monitoring in Rekken 2019 (pdf)
  31. Rapport: SNL-monitoring in Staphorst en Steenwijk 2019 (pdf)
  32. Rapport: SNL-monitoring in Terhorst 2017 (pdf)
  33. Rapport: SNL-monitoring met vrijwilligers 2016 (pdf)
  34. Rapport: SNL-monitoring met vrijwilligers 2017 (pdf)
  35. Rapport: Standaard Data Formulieren Natura 2000-gebieden (pdf)
  36. Rapport: Vluchtelingen voor vlinders Gelderland (pdf)
  37. Rapport: Vluchtelingen voor Vlinders Noord-Brabant (pdf)


  De Vlinderstichting publiceert jaarlijks de Vlinderstand: een overzicht van onze vlinders en libellen. 

  Bescherming gebaseerd op kennis, dat is waar De Vlinderstichting voorstaat. Al meer dan dertig jaar doen wij trendonderzoek naar het voorkomen van vlinders en libellen en achterhalen we de oorzaken van de verandering daarin. Een belangrijke basis daarvoor is de jarenlange inspanning van vrijwillige tellers die in het kader van het Netwerk Ecologische Monitoring voor ons volgens een vaste methodiek vlinders en libellen tellen. Samen hebben ze in ruim 100.000 uur meer dan twee keer de aarde rondgelopen. Een geweldige en onmisbare bijdrage aan kennisontwikkeling en vlinderbescherming!

  Op basis van dit onderzoek kunnen wij, als geen ander, beheerders en beleidsmakers informeren en adviseren over wat zij kunnen doen om de bedreigde vlinders te helpen. Want bescherming kunnen wij alleen samen met de terreineigenaren. Niet alleen natuurbeheerders, maar ook provincies, gemeenten, waterschappen en bedrijven.

  1. Vlinderstand 2020 (pdf)
  2. Vlinderstand 2019 (pdf)
  3. Vlinderstand 2018 (pdf)
  4. Vlinderstand 2017 (pdf)
  5. Vlinderstand 2016 (pdf)
  6. Vlinderstand 2015 (pdf)
  7. Vlinderstand 2014 (pdf)
  8. Vlinderstand 2013 (pdf)
  9. Vlinderstand 2012 (pdf)
  10. Boer zoekt vlinder (Vlinderstand 2020) (pdf)

  https://www.vlinderstichting.nl/service-en-vragen/publicaties/rapporten

  1. Artikelen Vlinderstichting Medewerkers Gerdien Bos

  https://www.vlinderstichting.nl/service-en-vragen/publicaties/rapporten

  Anotado en 31 de mayo de 2021 a las 01:57 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  93.Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

  93.Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - Historische bossen | Activiteit | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  Eerste in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

  Aanleiding


  Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen voor de komende jaren?

  In de praktijk zien dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?

  Aanmelden


  De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk.

  Vooraf ontvangt u een link naar de online bijeenkomst.


  Organisatie


  De lezingenreeks wordt georganiseerd door Otto Brinkkemper (RCE) en Theo Spek (RUG-KCL). Vanwege de te verwachten corona-beperkingen zijn de middagen aanvankelijk in de vorm van webinars, zodra het weer mogelijk is in de vorm van fysieke bijeenkomsten in Amersfoort. Elke vierde donderdag van de maand is van 13.30 tot 16.00 u. een bijeenkomst waarin sprekers uit Nederland en soms ook uit België of Duitsland vertellen over de actuele stand van zaken op het terrein van integraal onderzoek en/of integraal beheer in het desbetreffende landschap. De lezingen duren ca 25 minuten, gevolgd door 15 minuten vragen en discussie o.l.v. een moderator. Alle lezingen worden opgenomen en via de website van de RCE beschikbaar gesteld, zodat geïnteresseerden desgewenst ook op een later tijdstip de bijeenkomst kunnen volgen.

  Programma


  13.20 Digitale inloop
  13.30 Welkom en inleiding door Otto Brinkkemper, moderator

  Bossen, struellen en struiken op de Veluwe

  Rienk Jan Bijlsma, onderzoeker historische ecologie, Wageningen University & Research Centre

  De linde in oude en nieuwe bossen

  Bert Maes, ecoloog, Ecologisch Adviesbureau Maes

  14.50 Korte pauze

  Archeologische sporen van houtskoolmeilers als bron van informatie over de locatie, dynamiek, samenstelling en ontginning van verdwenen bossen

  Bert Groenewoudt, senior onderzoeker landschapsarcheologie RCE

  15.50 Afronding en het vervolg door de moderator
  16.00 Einde webinar

  Data en sprekers van de volgende 7 bijeenkomsten in 2021 (onder voorbehoud)


  Elke bijeenkomst is van 13.30-16.00 uur

   >
  1. 1 Historische bossen: donderdag 25 februari
  2. 2. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
  3. 3. Rivierengebied, donderdag 22 april
  4. 4. Veenmoerassen, donderdag 27 mei ,
  5. 5. Beekdalen, donderdag 24 juni
  6. 6. Historische akkers, 23 septembe
  7. 7. Duinen, 28 oktober
  8. 8. Waddengebied, 25 november
  9. 4.Veenmoerassen: donderdag 27 mei(VIDEO)

  93.Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - Historische bossen | Activiteit | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

  1. Springwatch is back, broadcasting live from brand new locations across the U

   Springwatch is back, broadcasting live from brand new locations across the UK. Chris Packham and Michaela Strachan are at Wild Ken Hill in Norfolk as cameras capture the daily dramas of such birds as avocets and barn owls, lapwings and yellow hammers. Iolo Williams sees eye to eye with some red deer at Alladale Wilderness Reserve in Scotland, and Gillian Burke dips into the vast waters of Strangford Lough in Northern Ireland to see why it’s a great place for the bird nicknamed the sea swallow.

   Get more Springwatch on iPlayer 👉 https://bbc.in/3wo1gAG

  2. Laarx Lezing Walvispoep door Frank

   Laarx Lezing Walvispoep door Frank

  3. At the start of a research project, you define an object at the centre of your research. Simultaneously you have already an idea in which direction the research and possible results are going to be. However, during the research process, you sometimes have to realise that your previous assumptions or expectations are not met, but instead, you learn something quite different.

   PhD candidate Fee Smulders from Wageningen University went to the Caribbean Sea to study the ecology of sea turtles. Instead of getting results only on the behaviour of sea turtles, she found an interesting and important connection between the behaviour of tourists and that of sea turtles. By feeding sea turtles, tourists had a great impact on the feeding and overall behaviour of sea turtles. This represents an example of the fundamental impact humans can have on their environment.
   During the lecture, Fee will guide you through her research and the results, talk about solutions to protect marine animals such as sea turtles and give room for questions, your ideas and discussions.

   We hope to welcome you on the 01st of June, from 18:45 to 20:30 pm! You can join the lecture via the following link: https://meet.google.com/irh-eiop-jmz

  4. Connecting Rewilding Science and Practice | 07 Connecting rewilding science and practice
   To restore ecosystems, a rewilding approach is increasingly applied. Liesbeth Bakker, Special Professor in Rewilding Ecology at Wageningen University, addresses what science can learn from rewilding practice and how science may support the practice of ecosystem restoration.

   Prior to Liesbeth's presentation, a fragment of the film "Rewilding, a new path for nature in Portugal" by João Cosme was shown. The whole film can be watched here: https://youtu.be/zMIKoBumr9s
   Connecting Rewilding Science and Practice | 07 Connecting rewilding science and practice

  5. Gaat je geheugen kapot, als je teveel voor je computer hangt? Prof. Dr. Erik Scherder (1/5)

   We weten allemaal dat het goed voor ons lichaam is als we regelmatig bewegen. Maar Erik Scherder vertelt in dit college dat bewegen minstens zo belangrijk is voor je hersenen. Mensen die tussen hun vijftiende en vijfentwintigste erg actief waren, hebben op latere leeftijd veel minder last van dementie. Ook na je vijfentwintigste is bewegen -- stevig doorfietsen of doorlopen is al genoeg -- essentieel voor het functioneren van je brein. Scherder vraagt zich af: waarom zitten bejaarden dan stil in verzorgingshuizen? En waarom wordt er dan bezuinigd op gymnastiekonderwijs?


   Deze week in Universiteit van Nederland:
   Neuropsycholoog prof. dr. Erik Scherder!

   Professor Erik Scherder (1951) is als hoogleraar Klinische Neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit. Hij won meerdere keren de VU Onderwijsprijs. De jury schreef onder meer: "Erik is een van de weinige docenten waarbij studenten zo goed als alle colleges hebben gevolgd. Hoe leuk de vorige avond ook was, hoe laat het ook is geworden, de colleges van Scherder sla je niet over."

   Over de Universiteit van Nederland:
   De beste hoogleraren van Nederland geven gratis college op internet. Elke werkdag komt er een nieuw college online, en elke week een nieuwe hoogleraar.

   Een opname bijwonen? Dat kan!
   Vier avonden per maand nemen we colleges op in Club AIR, Amsterdam, en jij kunt daarbij zijn. Tijdens zo’n avond nemen we vijf colleges van een kwartier op, gevolgd door Q&A en meet and greet (want tegen die tijd is de hoogleraar een rockster). Een echte aanrader!
   Gaat je geheugen kapot, als je teveel voor je computer hangt? Prof. Dr. Erik Scherder (1/5)


  6. 180-Laarx Lezing Walvispoep door Frank


   Voices for a living planet: Can migratory birds help us?

   THEUNIS PIERSMA
   Are you interested in how monitoring birds in the Northern Netherlands can help us to
   understand the connection between the local and the global. And how this can help human
   society to negotiate a way to a liveable future? Then you are welcome to join this lecture held by
   Theunis Piersma.

   For the last 33 years Theunis Piersma has tried to bring synergy to the two ecological institutions
   of the northern Netherlands, the ones at NIOZ-Texel and the University of Groningen.
   Throughout, he has built on the amazing migratory biology of the shorebirds of the Wadden Sea
   and the adjacent dairy farmland. After 11 years on the Chair in Animal Ecology at RUG, for 10
   years he occupies the Rudi Drent Chair in Global Flyway Ecology and is a Senior Research
   Leader at the NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research.

   This lecture will take place on Tuesday June 8th from 18.45 untill 20.30. You can sign up via
   the following link and get some more information and get the recording of the lecture aftwards:
   theunis_piersma.eventbrite.com. Everybody is welcome to join. If you do not want to sign up,
   please join the lecture via google meet.

   This lecture is organised and hosted by students taking the course “Birds and the Bees:
   Knowledge Infrastructures for Monitoring Sustainability” in the bachelor program “Global
   Responsibility and Leadership”.
   Tuesday June 8th from 18.45 untill 20.30
   https://meet.google.com/zkt-anbo-tuv
   https://www.eventbrite.com/o/grl-birds-and-the-bees-33417014047

  7. Laarx Lezing Lezing van Susan Oosterlaar bij Studievereniging LaarX over de grote vuurvlinder, 18-5-21

   Lezing van Susan Oosterlaar bij Studievereniging LaarX over de grote vuurvlinder, 18-5-21

  8. Natuurconservatie op Suriname door Dick Lock

   Natuurconservatie op Suriname door Dick Lock

  9. Bodemecologie door Gerard Korthals

   Bodemecologie door Gerard Korthals

  10. Klimaatslim bosbeheer door Wouter Delforterie
  11. Klimaatslim bosbeheer door Wouter Delforterie
  12. Landscape ecology: boreal and subarctic ecosystems door Jean Thie

   Landscape ecology: boreal and subarctic ecosystems door Jean Thie

  13. Dood doet leven door Bart Beekers, Bart Beekers van stichting ARK over het project 'dood doet leven'

   Dood doet leven door Bart Beekers, Bart Beekers van stichting ARK over het project 'dood doet leven'

  14. 14 Essentaksterfte door Chris Hartman

   14 Essentaksterfte door Chris Hartman

  15. Orchideeën door Christophe Brochard

   Orchideeën door Christophe Brochard

  Anotado en 31 de mayo de 2021 a las 01:58 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  88. IVN Hoogeveen heeft een flink aantal stukken online staan

  1. IVN Hoogeveen heeft een flink aantal stukken online staan
   https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/hero-moorlag-groen-doen

  1. Eiken in het bos hebben wortel- en schimmelcontact
  2. Kuifduiker gespot bij Texel en Lauwersoog
  3. Huiskat in top 100 van invasieve exoten
  4. Chemische oorlog in boom leidt tot demarcatielijnen
  5. Een lucide droom waarin een kleurrijk monster verschijnt
  6. Overspoeld door bovenmatig veel zonneparken
  7. Goed kijken om roerdomp in paalhouding te zien
  8. Ruimte geven aan natuurlijke processen en begrazing
  9. Wezenlijk vergroeid met natuur en cultuur van Drenthe
  10. Rol van Afrika af te lezen aan ringgegevens
  11. Ons watersysteem is niet voorbereid op langdurige droogte
  12. Massaal grote parasolzwammen in weiland bij Ten Arlo
  13. Requiem over een oude beuk in het Spaarbankbos
  14. Geringde scholeksters tussen steenlopers bij Lauwersoog
  15. Misverstand over overdracht coronavirus door vleermuizen
  16. De enige amaniet die je gekookt kunt eten
  17. Razendsnelle vermeerdering van invasief waterplantje
  18. In coronatijd een uitstapje naar een spectaculair kasteel
  19. Groene sprinkhaan in tuin en in douche
  20. Bewondering en verwondering voor alle natuurleven
  21. In augustus toch nog parende egels in de tuin
  22. Tekenend geïnspireerd door Drentse natuur en cultuur
  23. Paniek in opgegraven nest van aardhommels
  24. In 20 jaar herstel jeneverbesstruweel op Kralo
  25. Waterloopbos is nu rijke natuur en cultureel erfgoed
  26. Een micro met de kleurige kimono van een geisha
  27. Kleurig dagactief nachtvlindertje op munt en tijm
  28. Bloemenweelde van ingezaaide bermen
  29. Witte schuimklodders op lavendel en sappige takjes
  30. Zegel van koning Salomo in een wortelstok
  31. Broedvogel die plotseling verschijnt en weer snel verdwijnt
  32. De robinia bloeit met roomwitte of rose bloemen
  33. Voerende vogels zingen alleen in de vroege ochtend
  34. Een allesoverheersende passie voor het wild
  35. Omstandigheden voor processierups zijn heel gunstig
  36. Een stinkende papaver tussen de klinkers
  37. Hele voedselketen is door stikstofdepositie ontwricht
  38. Vrouwentong reinigt de lucht in de kamer
  39. Razendsnelle verspreiding van een invasieve mossoort
  40. Pas na een ramp komen mensen in actie
  41. Orchideeën vertegenwoordigen Nederlandse topnatuur
  42. Exoten kunnen bedreiging vormen voor inheemse soorten
  43. In Hoogeveen slechts 3,2 bomen per inwoner
  44. Veldbies bloeit en schapen lusten het graag
  45. Actie tegen vanzelfsprekendheid pesticiden
  46. Overlast en schade door damherten actief bestreden
  47. Pieken veldmuizen in Friesland, dan pieken velduilen
  48. Echt zeldzaam is de oranje oesterzwam niet meer
  49. Opportunist die ongemerkt in de problemen kwam
  50. Puist op boomstam is geen ziekteverschijnsel
  51. Voorjaarsbloeier die in de winter bloeit
  52. Als de kat van huis is, dansen de muizen
  53. Raadsels rond invasie gaaien in herfst 2019
  54. Geelbloeiende eenzame struik op Buitenvaart
  55. Wolkje dansende muggen bij kardinaalsmuts
  56. Strijd om beter milieu in hete herfst 2019
  57. Visotter bezoekt sporadisch Hoogeveen
  58. Nederland kampioen verlies aan biodiversiteit
  59. Hondenhaar in mezennest blijkt fataal
  60. Geen gangbare aantallen ganzen en zwanen
  61. Minder merelsterfte in steden
  62. Dier en milieu beschermen tegen strijdig gedrag
  63. Noodzaak toezicht en handhaving in buitengebied
  64. Gulle herfst voor voedselzoekende dieren
  65. Een herfst om niet gauw te vergeten
  66. Ongewone droogte gunstig voor tapuit
  67. Geitenboerderij Hanseketien blijft in goede handen
  68. Herinnering aan 't Kremboongbos
  69. Vogel die onbekommerd uit je hand eet
  70. Onverwachte ontmoeting in Lapland
  71. Karmozijnbes duikt op in stadstuinen
  72. Expositie De Bij en Wij in centrum 't Ende
  73. Das afgeleid met teelt ultravroege mais
  74. Distelvlinders bijna klaar voor migratie
  75. Beheerders laten akkerbloemen herleven
  76. Op hoge zandgronden minder zwarte spechten
  77. Jacobskruiskruid bloeit 25 juli uitbundig
  78. Opvallende nachtvlinder van heidevelden
  79. Zwerver die profiteert van droge zomer
  80. Landkaartje weer in de lift
  81. Hoe gaat de mens met natuurwaarden om?
  82. Drenthe presenteert kleurrijk boek
  83. Koester knorrende wroeter in de tuin
  84. Publiek ergert zich aan rigoureuze kap
  85. Investeren in natuurinclusieve landbouw
  86. Forse eend zonder vleugje muskusgeur
  87. Moerasschildpad houdt gemoederen bezig
  88. Herrieschoppers in riet- en pitrusvelden
  89. Oeroude solitaire beuk bij De Stapel
  90. Merels lijken ziekte te hebben overwonnen
  91. Buitengebied wordt stiller en kleurlozer
  92. Mooiste roep die steltloper kan laten horen
  93. Onverwacht kleurige bezoeker in Hoogeveens kanaal
  94. Boomvalk vestigt zich op masten
  95. Hoogeveen neemt geen regie aanleg zonneweiden
  96. Kordate meeuw overwintert in Hoogeveen
  97. Live arenden zien bij partnerstad Martin
  98. Fluweelpootje ging mee in Space Shuttle Columbia
  99. Historisch hoge aantallen kepen in Drenthe
  100. Eindelijk gedegen Deltaplan Biodiversiteitsherstel
  101. Vogelatlas toont lacunes in huidige natuur
  102. Magie hunebedden vastgelegd
  103. Infrastructuur voor dieren noodzaak
  104. Kleurige kerstversiering in winters bos
  105. Overwinterende opportunisten in slaapkamer of op zolder
  106. Weerbare ecologische leefomgeving helpt bij gezonde voedselproductie
  107. Een bonte specht die zelden roffelt
  108. Bruine winterjuffer vaker op heidevelden gezien
  109. Spreeuw die over beekbodem loopt
  110. Vingers duivel komen uit ei
  111. Landelijk leven trok schilders
  112. Hoogeveen heeft opvallende tweehuizige exotische bomen
  113. Ondanks droogte toch redelijk veel paddenstoelen
  114. Maatschappelijke draagkracht op de Veluwe
  115. Ludieke 'Bear watching' in Grote Fatra bij Martin
  116. Duivenhouders haten havik en slechtvalk
  117. Zet de berm in bloei voor de bij!
  118. Muizen- en rattenjagers vragen hulp
  119. Zomer van 1976 was nog droger
  120. Natuurleven rond voormalig heideven
  121. Extreme droogte speelt vlinderrupsen parten
  122. Mening Club van Rome na 50 jaar actueel
  123. Bermen Kremersdijkje in volle bloei
  124. Jurisprudentie vogelrovende kat ontbreekt
  125. Microzwammen getekend
  126. Haantje in de toppen van naaldbomen
  127. IVN HGV Steenuil overleeft dankzij nestkasten
  128. Mezen vinden woning bij De Schuthoek
  129. Nuilerveld wordt Aardkundig Monument
  130. Werkgroep Huiszwaluwen ijvert voor nestsucces
  131. Pontische meeuw duikt op bij Hoogeveen
  132. Pesserma-Noord favoriet bij Kramsvogels
  133. Drentse bodem is kwetsbaar
  134. Wildlife in kleine achtertuin
  135. 'Nieuwe' roofvogels broeden in Nederland
  136. Klodders zeepsop op eiken is bijzonder natuurverschijnsel
  137. Aandacht en roofvogels reguleerden gedrag van Pieter
  138. Meer doen aan infrastructuur voor dieren
  139. In de herfst uitgeslopen en toch nog jagen
  140. Neus achterna om snel grote stinkzwam te vinden
  141. Levensgemeenschap traagstromende laaglandbeek is terug
  142. Fitis kan vroeg invallend voorjaar niet bijbenen
  143. Ottersporen doen hart natuurliefhebber sneller kloppen
  144. Vijftig jaar kevers verzamelen in en rond Hoogeveen
  145. Situatie Oostvaardersplassen vergeleken met Lauwersmeer
  146. Europese pestvogel vergeleken met Canadese waxwing
  147. Hernieuwde aandacht voor kleine landschapselementen
  148. Nieuwe wet Natuurbescherming gaat per 1 januari van kracht
  149. IVN Scharrelkids Inspiratiedag nodigt uit de natuur in te gaan
  150. Een pioniertje dat plots verschijnt en weer verdwijnt
  151. Sperwer niet zo geliefd op voedertafel in de tuin
  152. Verduurzamen samenleving is nu grootste uitdaging
  153. Waterschappen worstelen met gedragscode flora en fauna
  154. Buizerd en gieren op Landelijke Roofvogeldag
  155. Trek wilde zwanen getoond met hulp van halsbande
  156. Kan een gaai een eikel op prikkeldraad bevestigen

  1. IVN Hoogeveen heeft een flink aantal stukken online staan
   https://www.ivn.nl/afdeling/hoogeveen/hero-moorlag-groen-doen

  Anotado en 31 de mayo de 2021 a las 02:08 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  7. Kenmerken(Annotaties) toevoegen aan Waarnemingen dmv Identity

  Als je toch iets nuttigs wilt doen en niet te veel wilt nadenken kun je Kenmerken als "in knop", "bloeiend", geslacht, larve, imago toevoegen aan fotos .

  If enough observations of a taxon are annotated, we can start to get some cool data on them, eg for Monarchs 11 (although look at how many still need a life stage annotation!):

  On the Identify page, here are the basic settings I’ll use choose for life stage annotations:

  The URL for this is: https://www.inaturalist.org/observations/identify?quality_grade=needs_id%2Cresearch&order_by=random&without_term_id=1&captive=false 35

  This should show me all Needs ID and RG observations lacking a life stage annotation, sorted randomly.

  I’ll choose a taxon compatible with life stage, for example Lepidoptera.

  Then, when I click on the first observation, I’ll make sure to go to the Annotations tab. There is a handy list of keyboard commands on the bottom left-hand corner.

  It’s pretty easy to rapidly go through the observations and tell which ones are of eggs, larvae, pupae, or adults and add annotations for those.
  Things to remember:

  If you are unsure, it’s better to not add the annotation, feel free to move on to the next observation.

  Don’t go too quickly, sometimes you’ll add the wrong annotation! Be sure to correct any errors you make

  Some taxa can be tricky. For example, there are larviform female 5 adult beetles and other insects, which are difficult to distinguish from adults. Again, if you’re unsure, don’t add an annotation.

  That’s about it!  https://www.inaturalist.org/posts/21170-adding-photos-to-journal-and-news-posts
  https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

  https://forum.inaturalist.org/t/using-identify-to-annotate-observations/1417

  1. Kenmerken(Annotaties) toevoegen aan Waarnemingen dmv Identity

  I've tried to review my own observations, but failed untill I set "Reviewed" to "Any". May be it will be helpfull for someone.

  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/43230-20-eol-took-291-000-common-names-in-279-languages-from-wikidata

  https://www.inaturalist.org/projects/mossen-rond-het-mec-de-bryoflora-van-park-oudegein-en-een-deel-van-het-ijsselbos-te-nieuwegein/journal/45729-atlas-paddenstoelen-drenthe

  Prof. Mulder van TU Delft heeft een lezing gegeven over de Battolyser een innovatie op basis van een ruim 150 jaar oud principe van een ijzer-accu. Deze technologie heeft het in zich om aan zowel de korte als lange termijn energie-opslag en afgifte behoefte te voorzien.

  https://www.tudelft.nl/en/technology-transfer/development-innovation/research-exhibition-projects/battolyser/

  https://www.battolyserbv.com/2019/05/02/first-battolyser-for-electricity-storage-and-hydrogen-production-thanks-to-waddenfonds-in-groningen/

  22 januari Energie transitie! Jazeker, maar hoe?

  Prof.dr.ir. N.G. Deen
  Power & Flow, Werktuigbouwkunde,
  Technische Universiteit Eindhoven
  https://www.ngm1780.nl/events/energie-transitie-jazeker-maar-hoe/
  Energie transitie! Jazeker, maar hoe?

  26 februari https://www.ngm1780.nl/events/electriciteitsdistributie/
  “Klaar voor de toekomst”, de ontwikkeling van het hoogspanningsnet in Zeeland

  Gert Aanhaanen, Peter Kwakman, Bart van Hulst
  Afdeling netstrategie
  TenneT TSO B.V.
  https://www.ngm1780.nl/events/electriciteitsdistributie/
  Klaar voor de toekomst, de ontwikkeling van het hoogspanningsnet in Zeeland

  9 april Het energiesysteem van de toekomst in Zeeland

  dr. Ir. A. Jongepier
  energietransitie
  Enduris, Goes
  https://www.ngm1780.nl/events/electriciteit-in-zeeland/
  Het energiesysteem van de toekomst in Zeeland

  https://www.kng-groningen.nl/programma-lezingen/

  iNaturalist-presentation-voice-chat-with-inat-staff

  Anotado en 31 de mayo de 2021 a las 02:09 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  8b. 3000.000 soorten waargenomen op iNaturalist

  Op de hoofdpagina, Blog pagina van iNaturalist verscheen net vandaag een leuk stuk over de 300.000 soorten dat op iNaturalist.org doorgegeven is terwijl er in de wereld 2 miljoen soorten in totaal zijn. 80% is dus nog niet gezien door de deelnemers. We zien dat insecten en planten de grootste bijdrage leveren maar dat dit ook de soortenrijkste groepen zijn. In de grafieken beneden stelt elk vierkantje 1.000 soorten voor.

  https://www.inaturalist.org/blog/42626-we-passed-300-000-species-observed-on-inaturalist

  It’s interesting to compare this number with the total numbers of species that we think are out there. Most agree that there are around 2 million species with names and that many more species exist that haven’t yet been named. We use IUCN’s numbers from 2010 which tally 1,740,330 species of plants, animals and fungi. Using this denominator, iNaturalist has now censused about 17% of all named species.

  The figure below shows this split out by taxonomic category. Each square represents 1,000 species. There are 1,740 total squares and 300 green squares representing the subset observed on iNaturalist.

  Most of the species on iNaturalist represent plants and insects but these are also the most speciose groups. In fact, even though the same number of plant and insect species have been observed on iNaturalist (roughly 100,000 each), this represents a much smaller fraction of the total insect diversity (11%) versus the total plant diversity (33%).

  The group with the smallest percentage of species observed was Arachnids (8%) and the four terrestrial vertebrate groups (birds, reptiles, amphibians, and mammals) were the only groups with greater than 50% observed. The denominators are probably underestimated as new species have been described since these IUCN numbers were released in 2010, but these percentages are likely not too far off.

  In addition to thinking about how many species we’ve observed on iNaturalist, it’s interesting to consider how quickly we’re accumulating new species. The graphs below show the numbers of species observed on iNaturalist over time. The graph on the left is for North American Birds and the graph on the right is for South American Fish. For North American Birds, we do seem to be reaching a plateau (i.e. we've running out of missing species). In fact, over the last 12 months we’ve averaged 19,696 North American Bird observations for each new species tallied. In contrast, for South American Fish the number of species does not seem to be plateauing at all. Over the last 12 months we’ve tallied a new species for every 14 observations of South American Fish added on average.

  Here’s the species groups and continents (e.g. South American Fish) where we’ve averaged fewer than 100 observations to tally a new species sorted by this obs/sp stat. Underrepresented groups like fishes and mollusks are over represented in this subset as are continents like South America and Africa.

  These are the species groups and continents where we’ve averaged more than 100 and fewer than 1,000 observations to tally a new species.

  Lastly, these are the species groups and continents where we’re averaging over 1,000 observations to log a new species. Here, North America and Europe dominate alongside over represented groups like birds and other terrestrial vertebrates.

  To tally a new species on iNaturalist, several things have to happen: we need observations from that taxonomic group and location to be posted, the images must reveal enough detail for the species to be identified, and someone with the skills, time, and interest needs to provide an identification. There are steps you can do at each point in this process to increase the overall rate.

  To generate more observations, spend some time observing taxa in places you don’t normally visit. If you focus mainly on terrestrial vertebrates, try observing some fish and invertebrates. Invest in some gear to attract or capture creatures you don’t normally encounter like a moth light or aquatic sampling gear or a macro lens for your phone. Try to get others observing by organizing a bioblitz.

  To increase the probability your observations will be identified, do your best to take identifiable photos. If you are an identifier specializing in a certain group, write a journal post to encourage people to pay attention to the characters you know are important. Also, engage with observers. Often they can relocate the critter and take photos of the characters you want as in this exchange between @agapakisnikos and @naufalurfi:

  https://www.inaturalist.org/blog/42626-we-passed-300-000-species-observed-on-inaturalist

  8b. 3000.000 soorten waargenomen op iNaturalist

  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/43230-20-eol-took-291-000-common-names-in-279-languages-from-wikidata

  https://www.inaturalist.org/projects/mossen-rond-het-mec-de-bryoflora-van-park-oudegein-en-een-deel-van-het-ijsselbos-te-nieuwegein/journal/45729-atlas-paddenstoelen-drenthe

  Prof. Mulder van TU Delft heeft een lezing gegeven over de Battolyser een innovatie op basis van een ruim 150 jaar oud principe van een ijzer-accu. Deze technologie heeft het in zich om aan zowel de korte als lange termijn energie-opslag en afgifte behoefte te voorzien.

  https://www.tudelft.nl/en/technology-transfer/development-innovation/research-exhibition-projects/battolyser/

  https://www.battolyserbv.com/2019/05/02/first-battolyser-for-electricity-storage-and-hydrogen-production-thanks-to-waddenfonds-in-groningen/

  22 januari Energie transitie! Jazeker, maar hoe?

  Prof.dr.ir. N.G. Deen
  Power & Flow, Werktuigbouwkunde,
  Technische Universiteit Eindhoven
  https://www.ngm1780.nl/events/energie-transitie-jazeker-maar-hoe/
  Energie transitie! Jazeker, maar hoe?

  26 februari https://www.ngm1780.nl/events/electriciteitsdistributie/
  “Klaar voor de toekomst”, de ontwikkeling van het hoogspanningsnet in Zeeland

  Gert Aanhaanen, Peter Kwakman, Bart van Hulst
  Afdeling netstrategie
  TenneT TSO B.V.
  https://www.ngm1780.nl/events/electriciteitsdistributie/
  Klaar voor de toekomst, de ontwikkeling van het hoogspanningsnet in Zeeland

  9 april Het energiesysteem van de toekomst in Zeeland

  dr. Ir. A. Jongepier
  energietransitie
  Enduris, Goes
  https://www.ngm1780.nl/events/electriciteit-in-zeeland/
  Het energiesysteem van de toekomst in Zeeland

  https://www.kng-groningen.nl/programma-lezingen/

  iNaturalist-presentation-voice-chat-with-inat-staff

  Anotado en 31 de mayo de 2021 a las 02:09 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  22. Afkortingen gebruiken in iNaturalist “suggest an ID” bar accepts partial names

  For those of you who may not know, the “suggest an ID” bar accepts partial names, by producing a list of “closest matches”. Thus, eup mac becomes Euphorbia maculata, mall becomes Anas platyrhynchos (ie Mallard), and so on.

  I started a spreadsheet of shortcuts! Specifically, short ones, one to three letters or maybe four.

  Thought it might be a useful resource for anyone who does a lot of IDs, especially if you’re doing coarse identifications. Maybe you’ll find a neat shortcut you wouldn’t have thought of. There are some weird surprises in there (q q = Chelicerata??).
  Please help me fill it in. As it gets longer and more complete, it’ll be more useful.

  https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V5II3NaULAmVqdYWh5DTm2rASvcPQgcgvXTcyYjBrkM/edit?usp=sharing 11

  nor moc = northern mockingbird, bla pho = black Phoebe, cal scr = California scrub jay, ocr sea = ochre sea star, pac pur = pacific purple sea urchin, etc.
  there were a shorter way to fill in the ‘Euphorbia’ species that I’m constantly typing”. Then memorize a relevant listed string for use, or contribute one if you figure out a good shortcut. Sounds handy, great

  https://forum.inaturalist.org/t/inat-id-shortcut-list/17572

  1. Afkortingen gebruiken in iNaturalist “suggest an ID” bar accepts partial names

  https://www.inaturalist.org/journal/ahospers/43230-20-eol-took-291-000-common-names-in-279-languages-from-wikidata

  https://www.inaturalist.org/projects/mossen-rond-het-mec-de-bryoflora-van-park-oudegein-en-een-deel-van-het-ijsselbos-te-nieuwegein/journal/45729-atlas-paddenstoelen-drenthe

  Prof. Mulder van TU Delft heeft een lezing gegeven over de Battolyser een innovatie op basis van een ruim 150 jaar oud principe van een ijzer-accu. Deze technologie heeft het in zich om aan zowel de korte als lange termijn energie-opslag en afgifte behoefte te voorzien.

  https://www.tudelft.nl/en/technology-transfer/development-innovation/research-exhibition-projects/battolyser/

  https://www.battolyserbv.com/2019/05/02/first-battolyser-for-electricity-storage-and-hydrogen-production-thanks-to-waddenfonds-in-groningen/

  22 januari Energie transitie! Jazeker, maar hoe?

  Prof.dr.ir. N.G. Deen
  Power & Flow, Werktuigbouwkunde,
  Technische Universiteit Eindhoven
  https://www.ngm1780.nl/events/energie-transitie-jazeker-maar-hoe/
  Energie transitie! Jazeker, maar hoe?

  26 februari https://www.ngm1780.nl/events/electriciteitsdistributie/
  “Klaar voor de toekomst”, de ontwikkeling van het hoogspanningsnet in Zeeland

  Gert Aanhaanen, Peter Kwakman, Bart van Hulst
  Afdeling netstrategie
  TenneT TSO B.V.
  https://www.ngm1780.nl/events/electriciteitsdistributie/
  Klaar voor de toekomst, de ontwikkeling van het hoogspanningsnet in Zeeland

  9 april Het energiesysteem van de toekomst in Zeeland

  dr. Ir. A. Jongepier
  energietransitie
  Enduris, Goes
  https://www.ngm1780.nl/events/electriciteit-in-zeeland/
  Het energiesysteem van de toekomst in Zeeland

  https://www.kng-groningen.nl/programma-lezingen/

  iNaturalist-presentation-voice-chat-with-inat-staff

  Anotado en 31 de mayo de 2021 a las 02:09 PM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  30 de mayo de 2021

  103. Symposium 1 maart 2021 Equilibrium (Life Science Technology, Youtube)

  1 maart 2021 organiseert "Life Science and Technology studies" aan de Hanzehogeschool Groningen een symposium i.v.m. 15-jarig & 3e lustrum te vieren. Het symposium vindt online plaats van 10.00 uur tot 16.00 uur. Wanneer jij je aanmeldt en deze dag.

  15 jarig Youtube Symposium Equilibrium
  1. Maatschappelijke problemen bij polymeren

  10.00 – 10.15 Opening
  10.15 – 11.00 Extracellular of biomaterial from waiste sludge: recovery and
  application – Yuemei Lin (Engelstalig)
  11.15 – 12.00 Maatschappelijke problemen bij polymeren – Ewold Dijk

  2. Ecomodernismen, Massaspectrometrie, Fructanen

  12.45 – 13.45 Ecomodernisme – Hidde Boersma
  14.00 – 14.45 De groeiende rol van massaspectrometrie in het ziekenhuis –
  Martijn van Faassen
  15.00 – 15.45 Gehaltebepaling van fructanen in voeding – Kommer Brunt
  15.45 – 16.00 Afsluiting door Carine Joosse
  De deelname aan het symposium is GRATIS!
  Het symposium is online te volgen via de volgende link https://youtu.be/6txAEjMjZ6w Hopelijk zien wij jullie allemaal op 1 maart 2021 om 10.00 uur!  On the first of March this year we, Equilibrium, will host a symposium, commemorating our 15the birthday and third lustrum. The symposium will be held online and will start at 10:00, lasting ‘till 16:00. When participating in this event you can earn a VOA point by writing a small report (1 page) about this event.
  Only one of the lectures will be held in English, the rest will be Dutch only. You are more then welcome to just join us for the English lecture.
  The program is as follows:

  15the birthday and third lustrum
  1. Problems & Polymers

  10.00 – 10.15 Opening
  10.15 – 11.00 Extracellular of biomaterial from waiste sludge: recovery and
  application – Yuemei Lin (In English)

  2. Ecomodernismen, Massaspectrometrie, Fructanen

  11.15 – 12.00 Maatschappelijke problemen bij polymeren – Ewold Dijk
  12.45 – 13.45 Ecomodernisme – Hidde Boersma
  14.00 – 14.45 De groeiende rol van massaspectrometrie in het ziekenhuis –
  Martijn van Faassen
  15.00 – 15.45 Gehaltebepaling van fructanen in voeding – Kommer Brunt
  15.45 – 16.00 Closing by Carine Joosse
  You can watch the symposium via the following link https://youtu.be/6txAEjMjZ6w! We hope to see you  https://genootschapsdag.nhgl.nl
  https://www.facebook.com/watch/live/?v=162520932216873&ref=watch_permalink
  https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg.
  Sparrius Voor BLWG heb je geen facebook account nodig https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/photos/a.536971443003468/3986845101349401/ https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/1105635706549905 https://www.facebook.com/Natuurhistorisch.Genootschap.in.Limburg/videos/162520932216873
  Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.
  1. Atlas van de Hommels van Belgie en Noord-Frankrijk
  2. Atlas of European Bumblebees
  3. Red List European Bumblebees
  4. Climatic Risk and Distribution Atlas of European Bumblebees
  5. Webinar Historische ecologie vd NL landschappen deel I
  6. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
  7. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
  8. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
  9. Geologische Fietsroute Natuurcentrum Limburg Publicaties (BE)
  10. Natuuronderzoek Documenten Natuurcentrum Limburg (BE)
  11. Rachel 130 are natuurgebied 20 maart of 22 maart om 19:00
  12. Buxton Field Club
  13. Buxton Field Club
  14. Webinar 4032021 Rosalie Heins Piet Verdonschot, Camilla Dreef en Marco Kraal Camilla en Marc
  15. Webinar KNCV

  Energy Barn Equilibrium Hidde Energie..EcoModermsme
  https://www.youtube.com/watch?v=kPjg-JtFiXg&fbclid&t=2h45m

  Futuristen, verzamelt u! 4 maart gaan we uitdokteren hoe de stad van 2030 en die van 2050 eruit ziet. Dat doen we door te gluren bij de buren, met hoog bezoek uit Nederland: Pieter Boot en Maurits Groen. Want die buren hebben een hoop inspirerende initiatieven om ook onze steden klimaatneutraal én aangenamer te maken.
  Maurits Groen strijdt al jaren voor een duurzamere wereld en haalde ooit de hoogste plaats in de Trouw Duurzame 100. Hij slaagde er o.a. in om het WK Voetbal in Zuid-Afrika klimaatneutraal te maken.
  Pieter Boot is hoofd van de Sector Klimaat, Lucht en Energie bij het Nederlandse Planbureau voor de Leefomgeving. Vanuit die rol zet hij zijn ervaren schouders onder het Klimaatakkoord.
  Wat we van hen willen weten? Hoe maken we onze steden, ons transport en onze huizen climate proof? En hoe gaat dat ons leven ten goede komen? Maar stel vooral ook zelf vragen tijdens het debat! https://fb.watch/410mYr0Nws/

  Landelijke Vlinderdag 2021

  1. Vlinderdag Wageningen 6 maart 2021

  Gaan otters uit Nederland op vakantie in België? Webinair 12 maart 16u - Jaar van d
  https://www.wur.nl/nl/Dossiers/dossier/Otters.htm
  De webinar is live te volgen via YouTube. Je hoeft je niet vooraf aan te melden.

  Dit webinar wordt georganiseerd in het kader van het Jaar van de Otter door CaLutra (Zoogdiervereniging Nederland), Otterland (WWF, ANB, RLR, RLSD) en de zoogdierwerkgroep van Natuurpunt. Waar leven otters, wat eten ze en wat is het grootste gevaar voor de otter? Hugh Jansman (Wageningen Environmental Research) vertelt het je allemaal. En Céline De Caluwé (WWF-België) legt uit hoe het met de otters in België gaat tijdens een webinar op vrijdag 12 maart van 16 tot 17.30 uur. Deze webinar is live te volgen via het YouTube-kanaal van CaLutra en wordt georganiseerd in het kader van het Jaar van de Otter. Zo vieren WWF-België, CaLutra (Otter- en Beverwerkgroep van de Zoogdiervereniging), Natuurpunt en Natuur en Bos van de Vlaamse overheid mee feest dat het beter gaat met de koning van de waternatuur. Net zoals het project 'Otterland' werken deze verenigingen aan de uitdagingen die er nog zijn, om te zorgen dat de terugkeer van de otter een succesverhaal blijft.

  Anotado en 30 de mayo de 2021 a las 08:20 AM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  98.65 Wolvenlezing Leo Linnartz Wolven Stichting Ark Wolven Dutch Birding

  98.65 Wolvenlezing Leo Linnartz Wolven Stichting Ark Wolven
  https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY Friesland Campus Wetenschapslezing Maarten van Lonen
  Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt
  https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY

  Friesland Campus Wetenschapslezing Maarten van Lonen
  https://www.youtube.com/watch?v=ovWaQlr6hxY

  https://www.youtube.com/watch?v=y4AH0dcUsZA Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt

  Lezing Gierzwaluwen door Johan Tinholt
  https://www.youtube.com/watch?v=y4AH0dcUsZA
  Het JKB Klimaatkandidatendebat

  Het JKB Klimaatkandidatendebat
  https://www.youtube.com/watch?v=itU5aPcQX1A&feature=youtu.be
  Het JKB Klimaatkandidatendebat

  1. Dag 1 Bestuur DNA de Knijff
  2. Dag 2 Justin Jansen Swift HorusGierzwaluwen
  3. Dag 3 Robert Flood ‘North Atlantic Seabirds’ Pijlstormvogels
  4. Dag 4 CDNA handboek dossiers Marc Dijksterhuis
  5. Dag 5 Diederik Kok Mystery Bird Quiz

  het gehele programma

  Het programma van de aankomende Vogelweek is bekend! Beginnend op 1 februari zullen er elke avond tot en met de 5de online lezingen bij te wonen zijn. Normaliter verzamelen we natuurlijk allemaal in één gebouw en ook nu zullen we samenkomen op één plek, via het YouTube-kanaal van Dutch Birding. Een link naar de livestreamruimte zal later volgen, maar hier alvast die voor het algemene kanaal.

  1 februari Bestuur DMA de Knijff


  Op maandag 1 februari beginnen we met een korte inleiding van het bestuur met ook een speciale aankondiging over een nieuwe bijzondere activiteit voor de vogelaars van Nederland. Naast het bestuur zal deze avond favoriet DNA-expert prof. dr. Peter de Knijff ons weer meenemen in de wereld van genetica en taxonomie.
  https://www.youtube.com/channel/UC8eVEPqxScw6IsCxHnQfFvg
  ALGEMEEN
  https://www.youtube.com/channel/UC8eVEPqxScw6IsCxHnQfFvg?reload=9

  2 februari zullen Justin Jansen HorusGierzwaluwen


  Op 2 februari zullen Justin Jansen, bekend van zijn vele onderzoeken naar uitgestorven vogels en tegenwoordig the ‘talk-of-the-walk’ na zijn ontdekking van de ‘Schierzwaluw’ en Gerald Driessens, o.a. bekend als auteur van Swifts en belangrijke spin in het Belgisch RBA-netwerk, ons gezamenlijk meenemen in de wereld van Horusgierzwaluwen en hun onderzoek naar deze intrigerende soort.

  Vogelweek 2021

  31 januari 2021  ·  Diedert Koppenol

  Dutch Birding Vogelweek 2021 1 t/m 5 februari
  2021

  Programmawijziging onderin te vinden. Antwoordformulier Mystery
  Bird Quiz alvast hier te vinden:
  Form.

  Livestream Dag 1: HIER.

  Het programma van de aankomende Vogelweek is bekend!
  Beginnend op 1 februari zullen er elke avond tot en met de 5de online lezingen
  bij te wonen zijn. Normaliter verzamelen we natuurlijk allemaal in één gebouw en
  ook nu zullen we samenkomen op één plek, via het YouTube-kanaal van Dutch Birding. Een link naar de
  livestreamruimte zal later volgen, maar hier alvast die voor het algemene kanaal.

  Op
  maandag 1 februari beginnen we met een korte inleiding van het bestuur met ook
  een speciale aankondiging over een nieuwe bijzondere activiteit voor de
  vogelaars van Nederland. Naast het bestuur zal deze avond favoriet DNA-expert
  prof. dr. Peter de Knijff ons weer meenemen in de wereld van genetica en
  taxonomie.

  DNA verzamelen bij de
  GVS
  , Wijde Wormer, 15 oktober 2019 (Marten Miske)

  Op 2 februari
  zullen Justin Jansen, bekend van zijn vele onderzoeken naar uitgestorven vogels
  en tegenwoordig the ‘talk-of-the-walk’ na zijn ontdekking van de ‘Schierzwaluw’
  en Gerald Driessens, o.a. bekend als auteur van Swifts en belangrijke spin in
  het Belgisch RBA-netwerk, ons gezamenlijk meenemen in de wereld van
  Horusgierzwaluwen en hun onderzoek naar deze intrigerende soort.

  Schierzwaluw Apus
  horus?
  , Schiermonnikoog, 27 september 2019 (Laurens Steijn)

  3 februari
  staat ook in het teken van determinatie, maar dan van een andere soortgroep,
  waarbij het maken van goede foto’s vaak nog lastiger is. Robert “Bob” Flood,
  bekend van onder meer de geweldige serie over identificatie van ‘North Atlantic
  Seabirds’ en algeheel baanbrekend onderzoek naar zeevogels, springt met ons het
  diepe in en zal vertellen over recente ontwikkelingen in het ID-geweld van de
  soorten die ook onderwerp van zijn boekenserie vormen met de focus op
  pijlstormvogels.

  Persian
  Shearwater
  Puffinus persicus, Mirbat, 27 februari 2019 (Marten
  Miske)

  De CDNA zal op 4 februari een uitleg geven over hun werkwijze en
  het handboek aan de hand van dossiers en ook een sluier oplichten van de
  digitale omgeving waarin beoordelen van gevallen nu veel gestroomlijnder gaat
  dan voorheen. Daarna zal Marc Dijksterhuis ons meenemen naar de andere kant van
  het indienen: het vinden van zeldzaamheden. Hij zal ons vertellen over de
  herkenning van vogels aan de hand van sonogrammen en hoe je dan bijvoorbeeld
  Grote Pieper van Mongoolse Pieper en Duinpieper kan onderscheiden.

  1. Dag 1 Bestuur DNA de Knijff

   Dag 1 Bestuur DNA de Knijff

  2. Dag 2 Justin Jansen Swift HorusGierzwaluwen

   Dag 2 Justin Jansen Swift HorusGierzwaluwen

  3. Dag 3 Robert Flood ‘North Atlantic Seabirds’ Pijlstormvogels

   Dag 3 Robert Flood ‘North Atlantic Seabirds’ Pijlstormvogels

  4. Dag 4 CDNA handboek dossiers Marc Dijksterhuis

   Dag 4 CDNA handboek dossiers Marc Dijksterhuis

  5. Dag 5 Diederik Kok Mystery Bird Quiz

   Dag 5 Diederik Kok Mystery Bird Quiz

  https://www.youtube.com/watch?v=X7gVUrEDf_0

  https://www.youtube.com/watch?v=X7gVUrEDf_0

  https://www.youtube.com/watch?v=X7gVUrEDf_0 Community-powered biodiversity conservation: how your observations can guide coastal management

  https://www.youtube.com/watch?v=e9xgoI2FH6o

  https://www.youtube.com/watch?v=e9xgoI2FH6o Frans Vera Ontwerp een Ecosysteem

  https://www.youtube.com/watch?v=XtvHE60UuM8 Leo Linnartz Wolven Stichting Ark Zandmoder Stowa Dynamisch Kustbeheer Erosie Zandmoter sedimentatie

  https://www.youtube.com/watch?v=XtvHE60UuM8 Leo Linnartz Wolven Stichting Ark Zandmoder Stowa Dynamisch Kustbeheer Erosie Zandmoter sedimentatie

  https://www.youtube.com/watch?v=fSoDFpwgEus Leo Linnartz Wolven Stichting Ark Wolven

  https://www.youtube.com/watch?v=fSoDFpwgEus Leo Linnartz Wolven Stichting Ark Wolven

  https://www.youtube.com/watch?v=Azx70kskQjU Leo Linnartz Blijdorp Wolven Stichting Ark Wolven

  https://www.youtube.com/watch?v=Azx70kskQjU Leo Linnartz Blijdorp Wolven Stichting Ark Wolven

  https://www.youtube.com/watch?v=N-VZmIBjzYM Olof van der Graag is de directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie

  https://www.youtube.com/watch?v=N-VZmIBjzYM Olof van der Graag is de directeur van de Nederlandse Vereniging voor Duurzame Energie

  https://www.youtube.com/watch?v=6Eb9X4jPlvM
  https://www.youtube.com/watch?v=Azx70kskQjU Leo Linnartz Blijdorp Wolven Stichting Ark Wolven

  https://www.youtube.com/watch?v=Azx70kskQjU Leo Linnartz Blijdorp Wolven Stichting Ark Wolven
  https://www.youtube.com/watch?v=6Eb9X4jPlvM

  https://www.youtube.com/watch?v=wrAnJJ7cEaw Wolves Unmasked 🐺 Wolf Documentary 2021🐺 Wolf Rewilding

  https://www.youtube.com/watch?v=wrAnJJ7cEaw Wolves Unmasked 🐺 Wolf Documentary 2021🐺 Wolf Rewilding

  https://www.youtube.com/watch?v=_-mOeuzwnUk Knepp "Freeing the Landscape": Vera Talks - Ted Green

  https://www.youtube.com/watch?v=_-mOeuzwnUk Knepp "Freeing the Landscape": Vera Talks - Ted Green

  https://www.youtube.com/watch?v=yNYAqDK462k Fotoreis Wit Rusland: wolven, wisenten en arenden

  https://www.youtube.com/watch?v=yNYAqDK462k Fotoreis Wit Rusland: wolven, wisenten en arenden

  https://www.youtube.com/watch?v=yNYAqDK462k Fotoreis Wit Rusland: wolven, wisenten en arenden

  https://www.youtube.com/watch?v=yNYAqDK462k Fotoreis Wit Rusland: wolven, wisenten en arenden

  https://www.youtube.com/watch?v=9wNjENgtCKY Landschapsbiografie van de Drentsche Aa / Landscape biography Drentsche Aa

  https://www.youtube.com/watch?v=9wNjENgtCKY Landschapsbiografie van de Drentsche Aa / Landscape biography Drentsche Aa

  https://www.youtube.com/watch?v=PDCnyEpEH6c Waterbeheer Drentsche Aa, 2019

  https://www.youtube.com/watch?v=PDCnyEpEH6c Waterbeheer Drentsche Aa, 2019

  Prof. dr. Pleij vertelt op geheel eigen wijze over hoe men in Nederland vanaf de Middeleeuwen met natuur omgaat en hoe er tegen natuur aangekeken wordt.
  Op 21 november 2013 bepleitte Pleij in De Wereld Draait Door het woord 'oer natuur' te verwijderen uit het Nederlandse vocabulaire vanuit de overtuiging dat Nederland geen oer natuur heeft. Hij noemde De Hoge Veluwe een 'groot uitgevallen kerststukje'. Daarop nodigde het Park Pleij uit om zijn visie op natuur te komen geven tijdens een winterlezing.https://www.youtube.com/watch?v=rWtlZFs8tYg Waterbeheer Drentsche Aa, 2019

  https://www.youtube.com/watch?v=rWtlZFs8tYg Waterbeheer Drentsche Aa, 2019

  https://www.youtube.com/watch?v=k6j274MAOSI Lezing Nachtvlinders door Henny van der Groep

  https://www.youtube.com/watch?v=k6j274MAOSI Lezing Nachtvlinders door Henny van der Groep

  Nr Datum Onderwerp
  1 9 november 2020 Bargerveen 'Wat schaft de Pot'
  2 20 November 2020 "Wat leeft er zoal in eigen tuin" door Douwe Greydanus
  3 15 december 2020 Korstmossen door Anneloes ter Horst
  4 15 oktober 2020 Klaas van Dort: Minuscule korstmossen op volumineuze boomlijken
  5 1 oktober 2020 Het verborgen leven van schimmels in levende planten. Lezing door Bart Heijne
  6 1 oktober 2020 Over bijenhotels en de gasten. Lezing door Pieter van Breugel

  De lezing van 9 november 2020 over het "Bargerveen 'Wat schaft de Pot' is te volgen via de volgende link:
  1. 9 November 2020 Bargerveen 'Wat schaft de Pot'
  2. 20 November 2020"Wat leeft er zoal in eigen tuin" door Douwe Greydanus
  3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen door Anneloes ter Horst
  4. 1 oktober 2020 Minuscule korstmossen op volumineuze boomlijken Klaas van Dort
  5. 1 oktober 2020 |Het verborgen leven van schimmels in levende planten. Lezing door Bart Heijne
  6. 1 oktober 2020 |Over bijenhotels en de gasten. Lezing door Pieter van Breugel

  1. 9 November 2020 Bargerveen 'Wat schaft de Pot'
  2. 20 November 2020"Wat leeft er zoal in eigen tuin" door Douwe Greydanus
  3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen door Anneloes ter Horst
  4. 1 oktober 2020 Minuscule korstmossen op volumineuze boomlijken Klaas van Dort
  5. 1 oktober 2020 |Het verborgen leven van schimmels in levende planten. Lezing door Bart Heijne
  6. 1 oktober 2020 |Over bijenhotels en de gasten. Lezing door Pieter van Breugel

  De "mini"lezing van 20 November 2020 met als onderwerp "wat leeft er zoal in eigen tuin"is te volgen
  2. 20 November 2020 Wat leeft er zoal in eigen tuin door Greydanus
  3. 15 december 2020 Korstmossen door Anneloes ter Horst

  20 November 2020 "Eigen Tuin
  https://youtu.be/2qCXKVuLxJA

  1. 9 November 2020 Bargerveen 'Wat schaft de Pot'
  2. 20 November 2020"Wat leeft er zoal in eigen tuin" door Douwe Greydanus
  3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen door Anneloes ter Horst
  4. 1 oktober 2020 Minuscule korstmossen op volumineuze boomlijken Klaas van Dort
  5. 1 oktober 2020 |Het verborgen leven van schimmels in levende planten. Lezing door Bart Heijne
  6. 1 oktober 2020 |Over bijenhotels en de gasten. Lezing door Pieter van Breugel

  1. 9 November 2020 Bargerveen 'Wat schaft de Pot'
  2. 20 November 2020"Wat leeft er zoal in eigen tuin" door Douwe Greydanus
  3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen door Anneloes ter Horst
  4. 1 oktober 2020 Minuscule korstmossen op volumineuze boomlijken Klaas van Dort
  5. 1 oktober 2020 |Het verborgen leven van schimmels in levende planten. Lezing door Bart Heijne
  6. 1 oktober 2020 |Over bijenhotels en de gasten. Lezing door Pieter van Breugel

  https://www.tablesgenerator.com/markdown_tables

  Klaas van Dort: Minuscule korstmossen op volumineuze boomlijken volgende link:
  Klaas van Dort: Minuscule korstmossen op volumineuze boomlijken

  2. 20 November 2020 Wat leeft er zoal in eigen tuin door Greydanus
  3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen

  1 oktober 2020 Het verborgen leven van schimmels in levende planten. Lezing door Bart Heijnevolgende link:
  1 oktober 2020 |Het verborgen leven van schimmels in levende planten. Lezing door Bart Heijne

  1. 9 November 2020 Bargerveen 'Wat schaft de Pot'
  2. 20 November 2020"Wat leeft er zoal in eigen tuin" door Douwe Greydanus
  3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen door Anneloes ter Horst
  4. 1 oktober 2020 Minuscule korstmossen op volumineuze boomlijken Klaas van Dort
  5. 1 oktober 2020 |Het verborgen leven van schimmels in levende planten. Lezing door Bart Heijne
  6. 1 oktober 2020 |Over bijenhotels en de gasten. Lezing door Pieter van Breugel

  1. 9 November 2020 Bargerveen 'Wat schaft de Pot'
  2. 20 November 2020"Wat leeft er zoal in eigen tuin" door Douwe Greydanus
  3. 15 december 2020 KNNV Korstmossen door Anneloes ter Horst
  4. 1 oktober 2020 Minuscule korstmossen op volumineuze boomlijken Klaas van Dort
  5. 1 oktober 2020 |Het verborgen leven van schimmels in levende planten. Lezing door Bart Heijne
  6. 1 oktober 2020 |Over bijenhotels en de gasten. Lezing door Pieter van Breugel

  https://www.youtube.com/watch?v=jgsPztSHMes

  Nr Datum Onderwerp
  1 9 november 2020 Bargerveen 'Wat schaft de Pot'
  2 20 November 2020 "Wat leeft er zoal in eigen tuin" door Douwe Greydanus
  3 15 december 2020 Korstmossen door Anneloes ter Horst
  4 15 oktober 2020 Klaas van Dort: Minuscule korstmossen op volumineuze boomlijken
  5 1 oktober 2020 Het verborgen leven van schimmels in levende planten. Lezing door Bart Heijne
  6 1 oktober 2020 Over bijenhotels en de gasten. Lezing door Pieter van Breugel

  https://populationbiology.nl/Gyrinus/Het_schrijvertje_Gyrinus.pdf
  https://populationbiology.nl/Gyrinus/zwemgolf.mkv,
  https://populationbiology.nl/Gyrinus/schemer.mp4,
  https://populationbiology.nl/Gyrinus/gedrag.mkv

  2

  3

  https://www.inaturalist.org/blog/25514-clarifying-ancestor-disagreements

  Prof. Mulder van TU Delft heeft een lezing gegeven over de Battolyser een innovatie op basis van een ruim 150 jaar oud principe van een ijzer-accu. Deze technologie heeft het in zich om aan zowel de korte als lange termijn energie-opslag en afgifte behoefte te voorzien.

  https://www.tudelft.nl/en/technology-transfer/development-innovation/research-exhibition-projects/battolyser/
  Prof. Mulder van TU Delft heeft een lezing gegeven over de Battolyser een innovatie op basis van een ruim 150 jaar oud principe van een ijzer-accu. Deze technologie heeft het in zich om aan zowel de korte als lange termijn energie-opslag en afgifte behoefte te voorzien.

  https://www.tudelft.nl/en/technology-transfer/development-innovation/research-exhibition-projects/battolyser/

  https://www.battolyserbv.com/2019/05/02/first-battolyser-for-electricity-storage-and-hydrogen-production-thanks-to-waddenfonds-in-groningen/

  22 januari Energie transitie! Jazeker, maar hoe?

  Prof.dr.ir. N.G. Deen
  Power & Flow, Werktuigbouwkunde,
  Technische Universiteit Eindhoven
  https://www.ngm1780.nl/events/energie-transitie-jazeker-maar-hoe/
  Energie transitie! Jazeker, maar hoe?

  26 februari https://www.ngm1780.nl/events/electriciteitsdistributie/
  “Klaar voor de toekomst”, de ontwikkeling van het hoogspanningsnet in Zeeland

  Gert Aanhaanen, Peter Kwakman, Bart van Hulst
  Afdeling netstrategie
  TenneT TSO B.V.
  https://www.ngm1780.nl/events/electriciteitsdistributie/
  Klaar voor de toekomst, de ontwikkeling van het hoogspanningsnet in Zeeland

  9 april Het energiesysteem van de toekomst in Zeeland

  dr. Ir. A. Jongepier
  energietransitie
  Enduris, Goes
  https://www.ngm1780.nl/events/electriciteit-in-zeeland/
  Het energiesysteem van de toekomst in Zeeland

  https://www.kng-groningen.nl/programma-lezingen/

  iNaturalist-presentation-voice-chat-with-inat-staff

  1

  98.65 Wolvenlezing Leo Linnartz Wolven Stichting Ark Wolven

  Livestream Dag 1: HIER.

  Beste Dutch Birders,

  In dit artikel zullen de linkjes voor de livestreams te vinden zijn en zal in de loop van de week bijgewerkt worden, wanneer nodig.

  1. Dag 1 Bestuur DNA de Knijff
  2. Dag 2 Justin Jansen Swift HorusGierzwaluwen
  3. Dag 3 Robert Flood ‘North Atlantic Seabirds’ Pijlstormvogels
  4. Dag 4 CDNA handboek dossiers Marc Dijksterhuis
  5. Dag 5 Diederik Kok Mystery Bird Quiz

  98.65 Wolvenlezing Leo Linnartz Wolven Stichting Ark Wolven Dutch Birding

  38e Van der Leeuw-lezing
  Marion Bloem
  ,
  Daan Roovers
  Identiteit, vrijheid en herdenken in tijden van onzekerheid
  De 38e Van der Leeuw-lezing zal op 6 november 2020 om 16.30 uur worden uitgesproken in de Martinikerk in Groningen door schrijver, filmmaker en beeldend kunstenaar Marion Bloem. Als coreferent zal Daan Roovers optreden, filosoof, docent publieksfilosofie en sinds 2019 Denker des Vaderlands.
  https://www.youtube.com/watch?v=3-I7PaezvQU&feature=youtu.be
  Het thema van de lezing is 'Identiteit, vrijheid en herdenken in tijden van onzekerheid'.
  https://www.youtube.com/watch?v=3-I7PaezvQU&feature=youtu.be
  Vanwege Coronamaatregelen zal er bij de lezing helaas geen publiek aanwezig kunnen zijn. De lezing is te volgen via een gratis livestream.

  Anotado en 30 de mayo de 2021 a las 08:22 AM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  97. 20210227 Seminar Hommels, Bumblebees

  Landelijke Vlinderdag 2021

  Bumblebee Conference EIS Leiden

  1. Welcome by host of conference Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)
  2. Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)
  3. Asian bumblebees as the key to European bumblebees Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)
  4. Bumblebees in Dutch meadows Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)
  5. Working with farmers to create bumblebee friendly habitat Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)
  6. Climate and land use change impacts on bumblebees Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)
  7. Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)

  Poster presentations February 20th 2021:

  click here for YouTube, click below for separate PDF's

  1. Nest architecture, their abundance and colony survival studies in 
  2. Bombus haemorrhoidalis - Harish Kumar Sharma
  3. Mountain bumble bees and wildflowers exhibit nonlinear patterns of abundance and ß-diversity, punctuated by the tree line ecotone - Douglas Sponsler
  4. From species distribution to local adaptations - disentangling habitat preferences of two closely related European bumble bee species - Julia Geue
  5. Morphometric and molecular identification of the female castes of Bombus ignitus and B. ardensChuleui Jung
  6. Long-term protection for rare bumblebee species in Lower Saxony (Germany) - Rolf Witt


  Saturday February 27th 2021

  1. The Dutch bumblebee monitoring programme Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)
  2. Bumblebee genetics Dr. Kevin Maebe (Ghent University)
  3. Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem - Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)
  4. Nutritional resilience of bumblebees Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)
  5. Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)

  Poster presentations February 27th 2021:

  click here for YouTube, click below for separate PDF's

  1. Successful search for Bombus brodmannicus ssp. delmasi in the French alps, summer 2020 - Pieter Haringsma
  2. Seasonal incidence, epidemiology and establishment of different pests and disease in laboratory reared Bombus haemorrhoidalisRuchi Sharma
  3. Bumblebee-pollination as a driver of plant evolution - Florian Schiestl
  4. Pollinators foraging on centipede grass inflorescences - Shimat Joseph
  5. Bombus terrestris in South America, history of an invasive species - José Montalva
  6. Pollen metabarcoding: linking plant diversity with bumblebee diversity - Andreas Kolter

  Other research posters (not presented)

  Bumblebee agricultural risk assessment using ALMaSS framework individual-based modelling - Jordan Chetcuti

  Saturday February 20

    Welcome by host of conference  
    Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  
   9:45 -10:10 am      Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees  
      Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)  
    Asian bumblebees as the key to European bumblebees  
    Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)  
  10:35-11:00 am   Bumblebees in Dutch meadows  
      Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)  
    Working with farmers to create bumblebee friendly habitat  
    Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)  
  11:25-11:50 am   Climate and land use change impacts on bumblebees  
      Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)  
    Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps  
    Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)  
  12:15-12:30 pm   Closing remarks  
      Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  
         

  Saturday February 27th

   
    Welcome by host of conference  
    Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  
   9:45 -10:10 am   The Dutch bumblebee monitoring programme  
      Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)  
    Bumblebee genetics  
    Dr. Kevin Maebe (Ghent University)  
  10:35-11:00 am   Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem  
      Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)  
    Exposure to extreme temperatures unveils a global threat  
    for wild bumblebees under climate change  
    Dr. Baptiste Martinet (Université Libre de Bruxelles)  
  11:25-11:50 am   Nutritional resilience of bumblebees  
      Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)  
    Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium  
    Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)  
  12:15-12:30 pm   Closing remarks  
      Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  

  20210227 Seminar Hommels, Bumblebees

  Er zijn 450 Otters in Nederland en elk jaar wordt een derde, 120 dode Otters doodgereden. In Friesland in 2019 werden 53 Friese otters doodgereden en in 2020 ongeveer 60. De meeste Friese otters sneuvelen op de A7 en de A32.

  1. Atlas van de Hommels van Belgie en Noord-Frankrijk
  2. Atlas of European Bumblebees
  3. Red List European Bumblebees
  4. Climatic Risk and Distribution Atlas of European Bumblebees
  5. BASISGIDS HOMMELS - EIS-Kenniscentrum Insecten
  6. Zoekkaart HOMMELS - EIS-Kenniscentrum Insecten  Medische Publieksacademie Live - umcg.nl

  https://www.umcg.nl/live Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
  Medische Publieksacademie Live
  https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
  https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx

  All Eis Huble Bee presentations have been recorded and are now available online. The project posters have also been made available for download.
  Please find all the links at www.bestuivers.nl/hommelsymposium. Feel free to share this page with others who might be interested.


  Landelijke Vlinderdag 2021

  20210227 Seminar Hommels, Bumblebees

  #12 BP WildlifePodcast: Natuurverhalen met Christophe Brochard

  Anotado en 30 de mayo de 2021 a las 08:23 AM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario

  20210227 Seminar Hommels, Bumblebees

  Saturday February 20

    Welcome by host of conference  
    Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  
   9:45 -10:10 am      Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees  
      Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)  
    Asian bumblebees as the key to European bumblebees  
    Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)  
  10:35-11:00 am   Bumblebees in Dutch meadows  
      Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)  
    Working with farmers to create bumblebee friendly habitat  
    Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)  
  11:25-11:50 am   Climate and land use change impacts on bumblebees  
      Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)  
    Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps  
    Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)  
  12:15-12:30 pm   Closing remarks  
      Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  
         

  Saturday February 27th

   
    Welcome by host of conference  
    Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  
   9:45 -10:10 am   The Dutch bumblebee monitoring programme  
      Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)  
    Bumblebee genetics  
    Dr. Kevin Maebe (Ghent University)  
  10:35-11:00 am   Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem  
      Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)  
    Exposure to extreme temperatures unveils a global threat  
    for wild bumblebees under climate change  
    Dr. Baptiste Martinet (Université Libre de Bruxelles)  
  11:25-11:50 am   Nutritional resilience of bumblebees  
      Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)  
    Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium  
    Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)  
  12:15-12:30 pm   Closing remarks  
      Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)  

  20210227 Seminar Hommels, Bumblebees  Medische Publieksacademie Live - umcg.nl

  https://www.umcg.nl/live Op dinsdag 2 maart geeft dr. Marjolein Knoesters de lezing: COVID-19: wat is de invloed van mutaties in het virus op overdracht, ziekte en vaccinatiebeleid. Voorzitter op deze avond is dr. Dineke Verbeek, onderzoeker. De lezing begint om 19.30 uur en duurt een half uur.
  Medische Publieksacademie Live
  https://www.vogelbescherming.nl/actueel/bericht/doe-mee-met-de-webinars-van-studio-meer-ijsselmeer
  https://www.umcg.nl/NL/UMCG/medische_publieksacademie/Paginas/default.aspx

  All Eis Huble Bee presentations have been recorded and are now available online. The project posters have also been made available for download.
  Please find all the links at www.bestuivers.nl/hommelsymposium. Feel free to share this page with others who might be interested.


  Landelijke Vlinderdag 2021

  Landelijke Vlinderdag 2021

  Bumblebee Conference EIS Leiden

  1. Welcome by host of conference Dr. Vincent Kalkman (Naturalis Biodiversity Center)
  2. Mind the Gap: the effect of seasonal resource gaps on bumblebees Dr. Thomas Timberlake (University of Bristol)
  3. Asian bumblebees as the key to European bumblebees Dr. Paul Williams (Natural History Museum London)
  4. Bumblebees in Dutch meadows Anthonie Stip (Dutch Butterfly Conservation)
  5. Working with farmers to create bumblebee friendly habitat Dr. Nikki Gammans (Bumblebee Conservation Trust)
  6. Climate and land use change impacts on bumblebees Dr. Leon Marshall (Université Libre de Bruxelles and Naturalis)
  7. Bumblebee foraging and cold adapted bumblebees of the Alps Dr. Paolo Biella (University of Milano-Bicocca)

  Poster presentations February 20th 2021:

  click here for YouTube, click below for separate PDF's

  1. Nest architecture, their abundance and colony survival studies in 
  2. Bombus haemorrhoidalis - Harish Kumar Sharma
  3. Mountain bumble bees and wildflowers exhibit nonlinear patterns of abundance and ß-diversity, punctuated by the tree line ecotone - Douglas Sponsler
  4. From species distribution to local adaptations - disentangling habitat preferences of two closely related European bumble bee species - Julia Geue
  5. Morphometric and molecular identification of the female castes of Bombus ignitus and B. ardensChuleui Jung
  6. Long-term protection for rare bumblebee species in Lower Saxony (Germany) - Rolf Witt


  Saturday February 27th 2021

  1. The Dutch bumblebee monitoring programme Johan van ’t Bosch (EIS Kenniscentrum Insecten)
  2. Bumblebee genetics Dr. Kevin Maebe (Ghent University)
  3. Bombus terrestris colony performance with the urban ecosystem - Dr. Panagiotis Theodorou (Martin Luther Univ. Halle-Wittenberg)
  4. Nutritional resilience of bumblebees Dr. Maryse Vanderplanck (University of Mons, Zoology lab)
  5. Inventories and conservation of current bumblebee diversity in Belgium Jens D’Haeseleer (Natuurpunt Studie)

  Poster presentations February 27th 2021:

  click here for YouTube, click below for separate PDF's

  1. Successful search for Bombus brodmannicus ssp. delmasi in the French alps, summer 2020 - Pieter Haringsma
  2. Seasonal incidence, epidemiology and establishment of different pests and disease in laboratory reared Bombus haemorrhoidalisRuchi Sharma
  3. Bumblebee-pollination as a driver of plant evolution - Florian Schiestl
  4. Pollinators foraging on centipede grass inflorescences - Shimat Joseph
  5. Bombus terrestris in South America, history of an invasive species - José Montalva
  6. Pollen metabarcoding: linking plant diversity with bumblebee diversity - Andreas Kolter

  Other research posters (not presented)

  Anotado en 30 de mayo de 2021 a las 08:23 AM por ahospers ahospers | 0 comentarios | Deja un comentario