22 de noviembre de 2018

Lista de Mariposas de Nayarit. Nymphalidae.

NYMPHALIDAE

(Lista tomada de Jorge Llorente Butterflies of the state of Nayarit, Mexico).
(144 especies)

Anotado en noviembre 22, jueves 21:35 por aleturkmen aleturkmen | 0 comentarios | Deja un comentario

Lista de Mariposas de Nayarit. Pieridae.

PIERIDAE

(Lista tomada de Jorge Llorente Butterflies of the state of Nayarit, Mexico).
(37 especies)

Enantia mazai diazi-- De la Maza’s Mimic-White
Lieinix nemesis nayaritensis-- Frosted Mimic-White
Dismorphia amphione lupita-- Tiger Mimic-White
Colias eurytheme-- Orange Sulphur
Zerene cesonia cesonia-- Southern Dogface
Anteos clorinde-- White Angled-Sulphur
Anteos maerula-- Yellow Angled-Sulphur
Phoebis agarithe agarithe-- Large Orange Sulphur
Phoebis argante-- Pale Apricot Sulphur
Phoebis neocypris virgo-- Tailed Sulphur
Phoebis philea philea-- Orange-barred Sulphur
Phoebis sennae marcellina-- Cloudless Sulphur
Rhabdodryas trite-- Straight-lined Sulphur
Aphrissa statira statira-- Statira Sulphur
Abaeis nicippe-- Sleepy Orange
Pyrisitia dina westwoodi-- Dina Yellow
Pyrisitia lisa centralis-- Little Yellow
Pyrisitia nise nelphe-- Mimosa Yellow
Pyrisitia proterpia-- Tailed Orange
Eurema albula celata-- White Yellow
Eurema arbela boisduvaliana-- Boisduval’s Yellow
Eurema daira-- Barred Yellow
Eurema mexicana mexicana-- Mexican Yellow
Eurema salome jamapa-- Salome Yellow
Nathalis iole iole-- Dainty Sulphur
Kricogonia lyside-- Lyside Sulphur
Hesperocharis costaricensis pasion-- Costa Rican White
Catasticta flisa flisa-- Narrow-banded Dartwhite
Pereute charops leonilae-- Darkened White
Melete lycimnia isandra-- Creamy White
Glutophrissa drusilla tenuis-- Florida White
Pieris rapae rapare-- Cabbage White
Pontia protodice-- Checkered White
Leptophobia aripa elodia-- Mountain White
Pieriballia viardi viardi-- Viardi White
Ascia monuste monuste-- Great Southern White
Ganyra josephina josepha-- Giant White

Ultima actualización de especies. (2018) (2 especies nuevas registradas).
Catasticta nimbice nimbice-- Mexican Dartwhite
Hesperocharis crocea jaliscana-- Orange White

Anotado en noviembre 22, jueves 21:33 por aleturkmen aleturkmen | 0 comentarios | Deja un comentario

18 de noviembre de 2018

Lista de Mariposas de Nayarit. Papilionidae.

PAPILIONIDAE

(Lista tomada de Jorge Llorente Butterflies of the state of Nayarit, Mexico).
(24 especies)

Battus philenor philenor -- Pipevine Swallowtail
Battus philenor orsua -- Tres Marias' Swallowtail
Battus polydamas polydamas -- Polydamas Swallowtail
Battus laodamas iopas -- Green-patch Swallowtail
Parides alopius -- White-dotted Cattleheart
Parides photinus -- Pink-spotted Cattleheart
Parides montezuma -- Montezuma’s Cattleheart
Parides erithalion trichopus-- Variable Cattleheart
Parides eurimedes mylotes-- True Cattleheart
Protographium epidaus tepicus-- Mexican Kite-Swallowtail
Protographium philolaus philolaus-- Dark Kite-Swallowtail
Protographium agesilaus fortis (Neog…)-- Short-lined Kite-Swallowtail
Mimoides thymbraeus aconophos-- White-crescent Swallowtail
Mimoides ilus occiduus-- Ilus Swallowtail
Papilio rogeri pharnaces (Heraclides)-- Pink-spotted Swallowtail
Papilio anchisiades idaeus (Heraclides)-- Ruby-spotted Swallowtail
Papilio ornythion (Heraclides)-- Ornythion Swallowtail
Papilio astyalus bajaensis (Heraclides)-- Broad-banded Swallowtail
Papilio androgeus reyesorum (Heraclides)-- Androgeus Swallowtail
Papilio thoas autocles (Heraclides)-- Thoas Swallowtail
Papilio cresphontes (Heraclides)-- Eastern Giant Swallowtail
Papilio rumiko (Heraclides)-- Western Giant Swallowtail
Papilio polyxenes asterius -- Black Swallowtail
Papilio pilumnus (Pterourus)-- Three-tailed Tiger Swallowtail
Papilio garamas garamas (Pterourus)-- Magnificent Swallowtail
Papilio menatius morelius (Pterourus)-- Victorine Swallowtail

Ultima actualizacion de especies. (2018) (2 especies nuevas registradas).

Papilio multicaudata multicaudata-- Two-tailed Tiger Swallowtail (Xochiquetzal)
Papilio erostratus vazquezae-- Erostratus Swallowtail

Anotado en noviembre 18, domingo 22:51 por aleturkmen aleturkmen | 0 comentarios | Deja un comentario

Archivos