Markéta Maky-Orel Machová

Unido: 21.abr.2018 Última actividad: 30.dic.2021 iNaturalist

Graduate vertebrate zoologist - Czech high-school biology teacher in practise. Knowing a bit of everything but nothing perfectly. Trying to use iNaturalist as a motivation to get out in the wild.

Obratlý zoolog studiem - učitel bižule praxí. Od všeho umí trochu a nic pořádně, pokouší se využít iNaturalist k vlastnímu doučení a jako motivaci, proč vylézt ven z domu.

Jste nováčci na iNatu? Pár tipů:
*pěstované rostliny ze zahrádek nepřidávejte jako pozorování nebo značte jako "pěstované/v zajetí", nebo můžete využít přímo zahradnické aplikace jako SmartPlants nebo Garden Answer
*i když nevíte, co to je, označte své pozorování skupinou, kterou jste si jistí (ptáci, žáby, brouci...) - vaše pozorování bude pak rychleji určeno do druhu ostatními uživateli!
*jedno pozorování = jeden druh, pokud se vám k jednomu pozorování nahraje více fotek různých organismů, stačí pozorování editovat (odškrtnutím fotek z výběru a uložením zmizí)
*data z iNat využívají vědecké databáze jako GBIF, myslete na to - zaznamenávejte jen divoké organismy a přidávejte k nim správné GPS souřadnice, abyste nevytvářeli v datových souborech omylem chyby :)

Ver todas