Alejandro

Unido: feb 17, 2020 Última actividad: sep 16, 2023 iNaturalist

Nyush oola mumu? Shruba dungo ola, ola mu... gungi.
Gungi, gungi... Mishi umo sanga. Poggi u dungo?
Mumushi ola, mumushi u nungoo. Myusha? Dungo myusha? Gungi, gungi...

Ver todas