93.Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen

93.Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - Historische bossen | Activiteit | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Eerste in een reeks lezingen die de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en het Kenniscentrum Landschap van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) dit jaar organiseren. Tijdens acht middagen met steeds drie presentaties maken we voor tal van Nederlandse landschapstypen en ecosystemen de balans op van de stand van het historisch-landschapsecologisch onderzoek. Ook bekijken we welke mogelijkheden deze aanpak biedt voor beleid, inrichting en beheer.

Aanleiding


Alle landschappen en ecosystemen in ons land zijn ontstaan door een langdurige wisselwerking tussen aarde, natuur en mens. Wie de opbouw en ontstaanswijze van een landschap wil begrijpen, dient daarvoor vakgebieden als aardwetenschappen, ecologie en cultuurhistorie met elkaar te verbinden. De laatste jaren is er steeds meer belangstelling voor een dergelijke interdisciplinaire aanpak, waarbij ook de contouren opdoemen van een nieuw integraal vakgebied: de historische landschapsecologie. Hoe ziet dit soort onderzoek er eigenlijk uit? Welke methoden zijn hiervoor beschikbaar? Welke resultaten zijn hier tot dusverre mee geboekt? En wat zijn de belangrijkste wetenschappelijke uitdagingen voor de komende jaren?

In de praktijk zien dat natuur- en landschapsbeheer, waterbeheer en erfgoedzorg steeds intensiever met elkaar worden verbonden. Verouderde sectorale benaderingen worden ingeruild voor een nieuwe vorm van integraal terreinbeheer, waarin natuurwaarden, erfgoedwaarden en aardkundige waarden in samenhang met elkaar worden beschermd en beheerd. Wat betekent dit voor inrichting en beheer van terreinen? Welk vooronderzoek is precies nodig? Hoe kan dit worden omgezet in meer integrale inrichtings- en beheervormen? Welke projecten kunnen hierbij tot voorbeeld dienen? En welke uitdagingen liggen er de komende jaren in de verschillende landschappen en ecosystemen?

Aanmelden


De bijeenkomst vindt online plaats, maar aanmelden is wel noodzakelijk.

Vooraf ontvangt u een link naar de online bijeenkomst.


Organisatie


De lezingenreeks wordt georganiseerd door Otto Brinkkemper (RCE) en Theo Spek (RUG-KCL). Vanwege de te verwachten corona-beperkingen zijn de middagen aanvankelijk in de vorm van webinars, zodra het weer mogelijk is in de vorm van fysieke bijeenkomsten in Amersfoort. Elke vierde donderdag van de maand is van 13.30 tot 16.00 u. een bijeenkomst waarin sprekers uit Nederland en soms ook uit België of Duitsland vertellen over de actuele stand van zaken op het terrein van integraal onderzoek en/of integraal beheer in het desbetreffende landschap. De lezingen duren ca 25 minuten, gevolgd door 15 minuten vragen en discussie o.l.v. een moderator. Alle lezingen worden opgenomen en via de website van de RCE beschikbaar gesteld, zodat geïnteresseerden desgewenst ook op een later tijdstip de bijeenkomst kunnen volgen.

Programma


13.20 Digitale inloop
13.30 Welkom en inleiding door Otto Brinkkemper, moderator

Bossen, struellen en struiken op de Veluwe

Rienk Jan Bijlsma, onderzoeker historische ecologie, Wageningen University & Research Centre

De linde in oude en nieuwe bossen

Bert Maes, ecoloog, Ecologisch Adviesbureau Maes

14.50 Korte pauze

Archeologische sporen van houtskoolmeilers als bron van informatie over de locatie, dynamiek, samenstelling en ontginning van verdwenen bossen

Bert Groenewoudt, senior onderzoeker landschapsarcheologie RCE

15.50 Afronding en het vervolg door de moderator
16.00 Einde webinar

Data en sprekers van de volgende 7 bijeenkomsten in 2021 (onder voorbehoud)


Elke bijeenkomst is van 13.30-16.00 uur

  >
 1. 1 Historische bossen: donderdag 25 februari
 2. 2. Heidevelden en stuifzanden, donderdag 25 maart
 3. 3. Rivierengebied, donderdag 22 april
 4. 4. Veenmoerassen, donderdag 27 mei ,
 5. 5. Beekdalen, donderdag 24 juni
 6. 6. Historische akkers, 23 septembe
 7. 7. Duinen, 28 oktober
 8. 8. Waddengebied, 25 november
 9. 4.Veenmoerassen: donderdag 27 mei(VIDEO)

93.Webinar Historische ecologie van de Nederlandse landschappen - Historische bossen | Activiteit | Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

 1. Springwatch is back, broadcasting live from brand new locations across the U

  Springwatch is back, broadcasting live from brand new locations across the UK. Chris Packham and Michaela Strachan are at Wild Ken Hill in Norfolk as cameras capture the daily dramas of such birds as avocets and barn owls, lapwings and yellow hammers. Iolo Williams sees eye to eye with some red deer at Alladale Wilderness Reserve in Scotland, and Gillian Burke dips into the vast waters of Strangford Lough in Northern Ireland to see why it’s a great place for the bird nicknamed the sea swallow.

  Get more Springwatch on iPlayer 👉 https://bbc.in/3wo1gAG

 2. Laarx Lezing Walvispoep door Frank

  Laarx Lezing Walvispoep door Frank

 3. At the start of a research project, you define an object at the centre of your research. Simultaneously you have already an idea in which direction the research and possible results are going to be. However, during the research process, you sometimes have to realise that your previous assumptions or expectations are not met, but instead, you learn something quite different.

  PhD candidate Fee Smulders from Wageningen University went to the Caribbean Sea to study the ecology of sea turtles. Instead of getting results only on the behaviour of sea turtles, she found an interesting and important connection between the behaviour of tourists and that of sea turtles. By feeding sea turtles, tourists had a great impact on the feeding and overall behaviour of sea turtles. This represents an example of the fundamental impact humans can have on their environment.
  During the lecture, Fee will guide you through her research and the results, talk about solutions to protect marine animals such as sea turtles and give room for questions, your ideas and discussions.

  We hope to welcome you on the 01st of June, from 18:45 to 20:30 pm! You can join the lecture via the following link: https://meet.google.com/irh-eiop-jmz

 4. Connecting Rewilding Science and Practice | 07 Connecting rewilding science and practice
  To restore ecosystems, a rewilding approach is increasingly applied. Liesbeth Bakker, Special Professor in Rewilding Ecology at Wageningen University, addresses what science can learn from rewilding practice and how science may support the practice of ecosystem restoration.

  Prior to Liesbeth's presentation, a fragment of the film "Rewilding, a new path for nature in Portugal" by João Cosme was shown. The whole film can be watched here: https://youtu.be/zMIKoBumr9s
  Connecting Rewilding Science and Practice | 07 Connecting rewilding science and practice

 5. Gaat je geheugen kapot, als je teveel voor je computer hangt? Prof. Dr. Erik Scherder (1/5)

  We weten allemaal dat het goed voor ons lichaam is als we regelmatig bewegen. Maar Erik Scherder vertelt in dit college dat bewegen minstens zo belangrijk is voor je hersenen. Mensen die tussen hun vijftiende en vijfentwintigste erg actief waren, hebben op latere leeftijd veel minder last van dementie. Ook na je vijfentwintigste is bewegen -- stevig doorfietsen of doorlopen is al genoeg -- essentieel voor het functioneren van je brein. Scherder vraagt zich af: waarom zitten bejaarden dan stil in verzorgingshuizen? En waarom wordt er dan bezuinigd op gymnastiekonderwijs?


  Deze week in Universiteit van Nederland:
  Neuropsycholoog prof. dr. Erik Scherder!

  Professor Erik Scherder (1951) is als hoogleraar Klinische Neuropsychologie verbonden aan de Vrije Universiteit. Hij won meerdere keren de VU Onderwijsprijs. De jury schreef onder meer: "Erik is een van de weinige docenten waarbij studenten zo goed als alle colleges hebben gevolgd. Hoe leuk de vorige avond ook was, hoe laat het ook is geworden, de colleges van Scherder sla je niet over."

  Over de Universiteit van Nederland:
  De beste hoogleraren van Nederland geven gratis college op internet. Elke werkdag komt er een nieuw college online, en elke week een nieuwe hoogleraar.

  Een opname bijwonen? Dat kan!
  Vier avonden per maand nemen we colleges op in Club AIR, Amsterdam, en jij kunt daarbij zijn. Tijdens zo’n avond nemen we vijf colleges van een kwartier op, gevolgd door Q&A en meet and greet (want tegen die tijd is de hoogleraar een rockster). Een echte aanrader!
  Gaat je geheugen kapot, als je teveel voor je computer hangt? Prof. Dr. Erik Scherder (1/5)


 6. 180-Laarx Lezing Walvispoep door Frank


  Voices for a living planet: Can migratory birds help us?

  THEUNIS PIERSMA
  Are you interested in how monitoring birds in the Northern Netherlands can help us to
  understand the connection between the local and the global. And how this can help human
  society to negotiate a way to a liveable future? Then you are welcome to join this lecture held by
  Theunis Piersma.

  For the last 33 years Theunis Piersma has tried to bring synergy to the two ecological institutions
  of the northern Netherlands, the ones at NIOZ-Texel and the University of Groningen.
  Throughout, he has built on the amazing migratory biology of the shorebirds of the Wadden Sea
  and the adjacent dairy farmland. After 11 years on the Chair in Animal Ecology at RUG, for 10
  years he occupies the Rudi Drent Chair in Global Flyway Ecology and is a Senior Research
  Leader at the NIOZ Royal Netherlands Institute for Sea Research.

  This lecture will take place on Tuesday June 8th from 18.45 untill 20.30. You can sign up via
  the following link and get some more information and get the recording of the lecture aftwards:
  theunis_piersma.eventbrite.com. Everybody is welcome to join. If you do not want to sign up,
  please join the lecture via google meet.

  This lecture is organised and hosted by students taking the course “Birds and the Bees:
  Knowledge Infrastructures for Monitoring Sustainability” in the bachelor program “Global
  Responsibility and Leadership”.
  Tuesday June 8th from 18.45 untill 20.30
  https://meet.google.com/zkt-anbo-tuv
  https://www.eventbrite.com/o/grl-birds-and-the-bees-33417014047

 7. Laarx Lezing Lezing van Susan Oosterlaar bij Studievereniging LaarX over de grote vuurvlinder, 18-5-21

  Lezing van Susan Oosterlaar bij Studievereniging LaarX over de grote vuurvlinder, 18-5-21

 8. Natuurconservatie op Suriname door Dick Lock

  Natuurconservatie op Suriname door Dick Lock

 9. Bodemecologie door Gerard Korthals

  Bodemecologie door Gerard Korthals

 10. Klimaatslim bosbeheer door Wouter Delforterie
 11. Klimaatslim bosbeheer door Wouter Delforterie
 12. Landscape ecology: boreal and subarctic ecosystems door Jean Thie

  Landscape ecology: boreal and subarctic ecosystems door Jean Thie

 13. Dood doet leven door Bart Beekers, Bart Beekers van stichting ARK over het project 'dood doet leven'

  Dood doet leven door Bart Beekers, Bart Beekers van stichting ARK over het project 'dood doet leven'

 14. 14 Essentaksterfte door Chris Hartman

  14 Essentaksterfte door Chris Hartman

 15. Orchideeën door Christophe Brochard

  Orchideeën door Christophe Brochard

Anotado por ahospers ahospers, 31 de mayo de 2021 a las 01:58 PM

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios