232-RuG WetenschapsWeek In de Wetenschap - Podcast

Eerdere afleveringen

 1. Aflevering 27: 20 April 2021 was het exact 150 jaar geleden dat Aletta Jacobs zich inschreef aan de RUG. Zij was de eerste vrouw die zich als volwaardig student inschreef bij een universiteit en de eerste vrouw die een universitaire studie afrondde. In deze 2e, Engelstalige aflevering over Aletta Jacobs worden Cisca Wijmenga (Rector van de RUG), Amina Helmi (hoogleraar Dynamica, structuur en vorming van de Melkweg) and Andrea Meagher (Masterstudent Conservatoren-opleiding Kunstgeschiedenis) door Tina en Arjen geinterviewd over wat Aletta Jacobs heeft betekend voor de positie van vrouwen in de wetenschap en vrouwen in het algemeen en hoe deze situatie nu in Nederland is.
 2. Aflevering 26: 20 april 2021 is het precies 150 jaar geleden dat Aletta Jacobs zich inschreef aan de RUG. Tina en Arjen spreken in deze thema-aflevering met Marian Joëls (decaan Faculteit Medische Wetenschappen), Janka Stoker (hoogleraar Leiderschap en Organisatieverandering) en Anne-Men Huijzer (PhD student Applied Mathematics) over wat Aletta Jacobs heeft betekend voor de positie van vrouwen in de wetenschap en vrouwen in het algemeen en hoe deze situatie nu in Nederland is.
 3. Aflevering 25: Deze aflevering is Alex Friedrich te gast. Hij is hoogleraar Microbiologie en Infectiepreventie bij het UMCG. Dit is zijn 2e keer in de podcast. Vorig jaar mei, spraken we met hem over de coronapandemie en de gevolgen voor 2020 zouden zijn. Nu we een volgende fase ingaan met de vaccinaties, leek het ons goed om terug te kijken op vorig jaar en ook om vooruit te kijken naar de uitdaging die voor ons liggen.
 4. Aflevering 24: Te gast in deze speciale aflevering van In de Wetenschap is het volledige College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen. Tina Kretschmer interviewt Jouke de Vries, Cisca Wijmenga en Hans Biemans over hun ervaringen met de coronapandemie. Wat heeft het betekend voor de universiteit, hoe hebben zij het zelf beleefd en hoe ziet de toekomst eruit voor de RUG? De opname is in het Nederlands. Een bewerking van het interview is daarnaast beschikbaar als Engelstalig artikel.
 5. Aflevering 23: Dr. Laura Govers is te gast in deze aflevering van In de Wetenschap, gemaakt in samenwerking met de Klimaatadaptatieweek Groningen. Laura is mariene ecoloog en Wim, Tina en Arjen spreken met haar over haar succesvolle onderzoek naar zeegrasherstel in de Waddenzee. Op de zandplaat Griend is het haar gelukt om via een speciale kitspuitmethode zeegras te zaaien en te laten groeien. Dit heeft positieve gevolgen voor de biodiversiteit en het klimaat!
 6. Aflevering 22: Maritiem archeoloog dr. Yftinus van Popta is te gast in de 22e aflevering van In de Wetenschap . Zijn onderzoek richt zich op de geschiedenis van de Noordoostpolder. Wim, Arjen en Tina spreken met hem over o.a. de verdronken dorpen Marcnesse, Nagele, Fenehuysen I en Fenehuysen II en het gevonden scheepwrak van de Queen Anne.
 7. Aflevering 21: Onze gast is hoogleraar Psychosomatiek Judith Rosmalen. Wim, Tina en Arjen spreken met haar over Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). We bespreken wat het inhoudt, wat de gevolgen zijn en op welke wijze zij hier onderzoek naar doet. Deze aflevering van de podcast is live opgenomen tijdens het Podcastfestival in september en daardoor is de kwaliteit van de opname iets lager u normaal van ons gewend bent.
 8. Aflevering 20: Dr. Sander de Hosson is onze gast in de eerste aflevering van het 4e seizoen. Hij is longarts in het Wilhelminaziekenhuis in Assen en in juli verkozen tot RUG Alumnus van het Jaar 2019. Hij ontvangt de prijs voor de wijze waarop hij aandacht vraagt voor de emotionele kant van de palliatieve zorg en voor het onder medisch personeel bespreekbaar maken van de dood, te beginnen tijdens hun opleiding
 9. Aflevering 19: Te gast deze aflevering zijn: Pauline Kleingeld, hoogleraar Ethiek en haar geschiedenis en Linda Steg, hoogleraar Omgevingspsychologie: de 2 kersverse winnaars van een Spinozapremie en een Stevinpremie. Kleingeld geldt als een internationaal vooraanstaand deskundige op het gebied van de Kantiaanse ethiek en politieke filosofie. Steg is een pionier binnen de Omgevingspsychologie, een vakgebied dat gedurende de huidige klimaatcrisis steeds belangrijker is geworden. Wim, Arjen en Tina interviewen de laureaten over hun onderzoek en wat de onderscheidingen voor hen betekenen.
 10. Aflevering 18: Gast is Alex Friedrich, hoogleraar Medische Microbiologie aan het UMCG. Wim, Tina en Arjen spreken met hem over de coronacrisis, de maatregelen en zijn persoonlijke ervaringen in omgaan met COVID-19. Daarnaast geeft Arjen een historisch perspectief op het heropenen van de deuren van de universiteit met het oog op de opening nieuwe stijl van het Academisch Jaar.
 11. Aflevering 17: Deze aflevering (opgenomen voor de coronacrisis) is te gast: dr. Tina Kretschmer, universitair hoofddocent aan de Faculteit Gedrags- en Maatschappij-wetenschappen op de afdeling Pedagogische en Onderwijswetenschappen. Wim en Arjen praten met Tina over haar onderzoek naar de invloed van ervaringen van adolescenten met leeftijdsgenoten op andere sociale relaties en voor volgende generaties. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor het multidisciplinaire TRAILS onderzoek.
 12. Aflevering 16: In deze speciale Q&A aflevering van de podcast is rector magnificus Cisca Wijmenga onze gast. Zij beantwoordt een aantal vragen die onze studenten en medewerkers hebben ingestuurd over de impact van de coronacrisis op het werk bij/aan de RUG. We hebben heel veel vragen ontvangen en hebben helaas niet alles kunnen behandelen in de podcast. De vragen die niet aan bod zijn gekomen in deze aflevering, zullen we beantwoorden via de mail. Tevens vind je op onze speciale corona update pagina de laatste updates en een FAQ. Staat je antwoord hier niet tussen, stuur ons dan een mail. Studenten kunnen mailen naar study rug.nl, medewerkers kunnen contact opnemen via amd rug.nl.
 13. Aflevering 15: Deze 15e aflevering staat geheel in het teken van het coronavirus. Te gast is Casper Albers, hoogleraar Toegepaste Statistiek en Data Visualisatie. Casper, Wim, Tina (onze nieuwe presentator) and Arjen bespreken hoe data en statistische modellen van de verspreiding van het coronavirus worden gebruikt in de media, maar ook welke impact het coronavirus heeft op onderzoekers aan onze universiteit.
 14. Aflevering 14: Te gast is prof. dr. ir. Ming Cao. Zijn onderzoek focust zich op multi-agent systems en autonome robots. Door middel van slimme algoritmes laat hij autonome robots samenwerken. Wim Nanna en Arjen interviewen hem over zijn onderzoek en hoe de samenwerking met biologen en sociologen hem helpt om nog betere algoritmes te maken. Tevens vertelt Arjen over de portretten in de Senaatskamer, over de onthulling van het portret van prof. dr. Dirkje Postma en over het belang van haar werk.
 15. Aflevering 13: In onze eerste Engelstalige podcast is dr. Sahar El Aidy te gast. Ze vertelt over haar onderzoek naar de relatie tussen onze darmen en onze hersenen. Wim, Nanna en Arjen vragen op welke manier de bacteriën in de darmen van invloed kunnen zijn op onze stemming, gezondheid en soms zelfs op medicijnen die we nemen. Daarnaast vertelt Arjen over het onderzoek van Theunis Piersma naar de routes en het gedrag van trekvogels.
 16. Aflevering 12: Te gast is em. hoogleraar Louwrens Hacquebord. Veertig jaar geleden organiseerde hij met het Arctisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen de eerste archeologische expeditie van de RUG naar Spitsbergen. Nu opent op 7 december 2019 de tentoonstelling “Spitsbergen 79” in het Universiteitsmuseum die een beeld geeft van de werkomstandigheden van de onderzoekers op Spitsbergen destijds. Wim, Nanna en Arjen interviewen hem over zijn ervaringen tijdens de expeditie.
 17. Aflevering 11: Wim Brons en Nanna Hilton interviewen Caspar van den Berg, hoogleraar Global and Local Governance aan de Campus Fryslân. Hij vertelt over zijn onderzoek naar de groeiende sociale en economische ongelijkheid tussen zogenaamde bruisregio’s en krimpregio’s. Hij legt hierbij de relatie met o.a. de recente boerenprotesten en de invloed die het heeft op het stemgedrag van mensen en noemt dit ook wel “de wraak van de vergeten regio’s”. Daarnaast vertelt Arjen Dijkstra over de rol van de universiteit in Friesland door de jaren heen.
 18. Aflevering 10: Te gast is prof.dr. Amina Helmi, winnaar van de Spinozapremie 2019. Ze is hoogleraar Dynamica, Structuur en Vorming van de Melkweg. Eind oktober 2018 publiceerde ze in Nature haar onderzoek naar de vorming van ons Melkwegstelsel en de ontdekking dat de Melkweg ongeveer 10 miljard jaar geleden is samengesmolten met een ander sterrenstelsel. We interviewen haar over het onderzoek en hoe het is om de Spinoza premie te ontvangen.
 19. Aflevering 9: Dieren worden steeds vaker ingezet in therapie met kinderen met Downsyndroom of autisme. Maar werkt het ook en zo ja, hoe dan? Dr. Steffie van der Steen onderzoekt dit en wordt door Wim Brons en Arjen Dijkstra geïnterviewd over haar onderzoek naar de werking van dierondersteunde interventies (diertherapie). In het kader van Intellectual Property (IP) week spreken we met de mensen van het Oceangrazer project en het IP-team.
 20. Aflevering 8: Kersvers hoogleraar Casper Albers is te gast in de 8e aflevering van In de Wetenschap. Wim Brons en Nanna Hilton praten met hem o.a. over zijn oratie: "Toegepaste statistiek: van ontwikkeling tot communicatie", factchecken, statistiek in de media en de onderwijsstaking. Daarnaast is er wetenschapsnieuws met Arjen Dijkstra en een interview met Saskia Nijmeijer. Zij onderzoekt of van het aanleren van nieuwe vaardigheden, zou kunnen helpen om langer cognitief gezond te blijven.
 21. Aflevering 7: In aflevering 7 worden dr. Katherine Stroebe en hoogleraar Tom Postmes geïnterviewd door Wim Brons en Nanna Hilton over hun onderzoek naar de effecten van de aardbevingen als gevolg van gaswinning in Groningen op de gezondheid en veiligheid die Groningers ervaren. Daarnaast is er natuurlijk weer actueel wetenschapsnieuws met Arjen Dijkstra.
 22. Aflevering 6: De 6e aflevering van In de Wetenschap gaat over de platformeconomie. Te gast in de podcast is prof.dr. Peter Verhoef, hoogleraar Marketing. Wim Brons en Nanna Hilton interviewen hem over verschillende facetten ervan en wat de gevolgen zijn. Daarnaast is er wetenschapsnieuws met Arjen Dijkstra en is er een interview met PhD-er Linda Dijkshoorn.
 23. Aflevering 5: In deze aflevering een interview met prof.dr. Anton Scheurink, hoogleraar Neuroendocrinologie. Wim en Nanna interviewen hem over Anorexia en verslaving. Ook vertelt Nanna over haar toelating tot De Jonge Akademie van de KNAW en wordt Jaap Waverijn geïnterviewd over hoe wetten en regelgeving kunnen bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering.
 24. Aflevering 4: Te gast is prof. dr. Niels Taatgen, hoogleraar Cognitive Modeling. Wim en Nanna interviewen hem o.a. over AI en het CogniGron instituut. Daarnaast is er wetenschapsnieuws en wordt Simon Hemelaar geïnterviewd over de toepassing van fluorescente nanodiamanten in onderzoek naar kanker en veroudering.
 25. Aflevering 3: Deze aflevering is dr. Marthe Walvoort te gast. Zij wordt door presentatoren Wim Brons & Nanna Haug Hilton geïnterviewd over haar onderzoek naar suikers en het effect ervan op gezondheid en ziekte en de uitdagingen in haar onderzoek.
 26. Aflevering 2: Dr. Marie José van Tol staat centraal in de 2e aflevering. Ze vertelt over haar onderzoek naar de inzet van cognitieve therapie bij het voorkomen van een terugval bij depressie. O.a. voor dit onderzoek heeft zij de Heineken Young Scientists Award gewonnen.
 27. Aflevering 1: In aflevering 1 wordt Mickel Hansen geïnterviewd over het baanbrekende onderzoek dat hij doet in de onderzoeksgroep van hoogleraar Ben Feringa, en praat Arjen Dijkstra over alle activiteiten tijdens Koningsdag 2018.
 28. Ecoloog Dries Kuijper legt uit wat het natuurgebied Bialowieza in Polen zo bijzonder maakt. "Natuurlijke processen mogen hier plaatsvinden", legt hij uit. Lees meer over de dieren die de dienst uitmaken in het oerbos van Polen:
 29. Hoe werkt een ecoloog? Prof. Dr. Han Lindeboom in het Nationaal Park Texelse Duinen

  Hoe werkt een ecoloog? Prof. Dr. Han Lindeboom in het Nationaal Park Texelse Duinen

 30. "Keep the wolf from the door" - Dr. hab. Dries Kuijper

  "interdisciplinary summer talks" - organised by the BOKU Alumni group wildlifeecology (contact: Jennifer Hatlauf - jennifer.hatlauf@boku.ac.at) our last talk was from ecologist Dr. Dries Kuijper
  "Keep the wolf from the door" - Dr. hab. Dries Kuijper
  https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0006320718316100?via%3Dihub

 31. Zo leven de dieren in het oerbos in Polen samen

  Zo leven de dieren in het oerbos in Polen samen
  Marysia (12) woont aan de rand van het laatste oerbos van Europa, op de grens van Polen en Belarus. Ze ontmoet de Nederlandse onderzoeker Dries die alles weet van de dieren in het bos en hoe ze met elkaar samenleven.

 32. Het Oerbos van Białowieża - Natuurdocumentaire, 2014 "Het oerbos van Białowieża op de Poolse/Wit-Russische grens is het laatste restant van het laagland-oerbos van Europa.
  Het was het jachtgebied van Poolse koningen en Russische tsaren, het destijds een bijzondere bescherming en daarom heeft een deel sinds 1948 de officiële status van Nationaal Park gekregen. Dit gebied staat bekend om de oorspronkelijke en grote biodiversiteit. Het is beschermd als strikt reservaat, hier mag niet worden gekapt en gejaagd en het is alleen toegankelijk onder leiding van een gids."
  Het Oerbos van Białowieża - Natuurdocumentaire, 2014

 33. "De terugkeer van de natuur" is een documentairefilm van 50 minuten. Hoofdrolspelers zijn de vrijwilligers van Natuurpunt, die een verschil maken voor de natuur in Vlaanderen. Filmmaker Frank Resseler van Dekijkhut schoot de adembenemende beelden in de Antwerpse kempen (Grote Netewoud), Haspengouw en Noord-Limburg.

  Het filmproject kwam tot stand met steun van het Europese LIFE-fonds en ging in première in Limburg. Natuurpunt Vlaanderen vrijwilligers van Natuurpunt

 34. Keep the wolf from the door, Dries Kuijper, MRI PAS

  Keep the wolf from the door, Dries Kuijper, MRI PAS

231-RuG WetenschapsWeek In de Wetenschap - Podcast

http://nl.wikisage.org/wiki/Eelderbaan_Vinkhuizen
http://nl.wikisage.org/wiki/Westpark_(Groningen)
http://nl.wikisage.org/wiki/Onneresch
https://nl.everybodywiki.com/Eelderbaan_Vinkhuizen
https://nl.everybodywiki.com/Eelderbaan
https://nl.everybodywiki.com/Suikerunieterrein
https://nl.everybodywiki.com/Roegebos
https://nl.everybodywiki.com/Westpark_(DeHeld.Vinkhuizen)
https://nl.everybodywiki.com/Onneres
https://nl.everybodywiki.com/Holtesch_(Hooghalen)
https://nl.everybodywiki.com/Zwagermieden

 

"Keep the wolf from the door" - Dr. hab. Dries Kuijper

https://vimeo.com/event/1277501

Nederlandse Bijenhoudersvereniging - 28 september 2021 from AR Video on Vimeo.


Nederlandse Bijenhoudersvereniging - 28 september 2021 from AR Video on Vimeo.


Programma lezingen voor de Turingzaal

11:00 - 11.30: Zwarte gaten, neutronensterren, en rimpelingen in de ruimtetijd
Spreker: Chris van den Broek (Nikhef)
11.45 – 12.15: Wat heeft Leonardo da Vinci met smartphones te maken?
Spreker: Bart Weber (ARCNL)
12:30 - 13.00: The Internet of Things and the Coming Robot Rebellion (In English)
Spreker: Steven Pemberton,
13:15 - 13.45: Hoe maak je een lichtdeeltje een miljard keer feller dan de zon?
Spreker: Femius Koenderink (AMOLF)
14:00 - 14.30: Op jacht naar een nieuwe natuurkracht
Spreker: Suzanne Klaver (Nikhef)
14.45 – 15.15: Over smartphones, chips en atomen
Sprekers: Joost Frenken (ARCNL) en Maarten Voncken (ASML)
15:30 - 16.00:Live programming: programmeren als boetseren
Spreker: Tijs van der Storm (CWI)
16:15 - 16.45: Gaten, hobbels en bobbels: zo maak je een slim materiaal
Spreker: Martin van Hecke (AMOLF)https://www.npostart.nl/pointer/04-10-2021/KN_1727114?

https://www.sciencelink.net/c2w/media
https://www.youtube.com/user/startelnl/featured
https://c2w.nl/live
https://pages.awscloud.com/emea-awsome-day-reg-event.html
https://circl.nl/programma/talkshow-green-talks
https://circl.nl/programma/natuurinclusief-bouwen-huisje-boompje-beestje\
https://circl.nl/update/terugkijken-circl-college-tour-26-golden-business-formula-for-sustainability
https://circl.nl/update/terugkijken-de-welzijnsmonitor-2021

Anotado por ahospers ahospers, 24 de septiembre de 2021 a las 07:15 PM

Comentarios

No hay comentarios aún.

Añade un comentario

Entra o Regístrate para añadir comentarios